Síť vzdělávacích a informačních center CHKO ČR

realizovalo v průběhu roku 2007 dva ekologické pilotní projekty a jednu zahraniční stáž