Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Rizika břidlicového plynu a uranu

S břidlicovým plynem či bez něj?

Dotace: 65.000,-Kč, Open Society Fund Praha - Fond Otakara Motejla

Termín realizace: květen - říjen 2012

Problémem je chystaný průzkum a následná těžba břidlicového plynu a dalších nekonvenčních zdrojů hořlavého zemního plynu a ropy metodou hydraulického štěpení (HF) na Broumovsku, Náchodsku a Trutnovsku, stejně jako na dalších místech ČR (v tuto chvíli je známá oblast Berounska a Beskyd). Chceme dosáhnout trvalé změny legislativy – přijetí zákona, který používání této rizikové a v evropských podmínkách nevhodné technologie, mající významný a destruktivní vliv na životní prostředí (krajinný ráz, emise, kumulace nebezpečných odpadů, poškození zdrojů pitné vody, hluk…) trvale zakáže. Změna legislativy je možná jen skrze trvalý tlak veřejnosti, médií i samospráv na politickou reprezentaci, a to prostřednictvím kvalitních, ověřených a fundovaných informací a předávání zkušeností z míst, kde již průzkum metodou HF proběhl (severní a východní Polsko).

Logo Koalice STOP HF 14.2 KB

 

Břidlicový plyn a polský uran – hrozby pro náš region?

Dotace: 20.000,-Kč, Nadace VIA - Fond místního rozvoje - Rychlé granty

Termín realizace: červen - říjen 2012

Chceme sobě i veřejnosti co nejobjektivněji zodpovědět na aktuální otázku: Hrozí našemu regionu nová zásadní ekologická rizika? Pokud ano, nechceme dopustit poškození přírody a zdraví obyvatel!

Nesouhlasíme s geologickým průzkumem ani těžbou břidlicového plynu na Broumovsku, Náchodsku a Trutnovsku, včetně ostatních nekonvenčních zdrojů hořlavého zemního plynu a ropy, pro jejichž těžbu je nutno využívat technologii hydraulického štěpení (HF). Jsme přesvědčeni, že už průzkumem metodou hydraulického štěpení by bylo poškozeno životní prostředí.

Další závažnou otázkou pro náš region je nyní plánovaný průzkum a těžba uranu v Polsku těsně u hranic s ČR. Nemáme zatím dostatek objektivních informací a velmi se obáváme možných negativních dopadů na životní prostředí a zdravotních rizik. Víme, že v Radkowě právě probíhá začátek administrativní procedury, na jejímž konci může být těžba uranu. V případě, že by k těžbě došlo, hrozilo by navíc i to, že v relativní blízkosti místa, kde se bude uran těžit, vznikne také závod na jeho zpracování a obohacování. Podobně jako u těžby břidlicových plynů může pak i dobývání uranu ohrozit zásoby pitné vody. Celá příhraniční oblast je navíc tektonicky nestabilní, takže by se nedal vyloučit ani únik radonu.

Plakát proti těžbě uranu 111.9 KB

 

Promítání fotografií a beseda o exkurzi do Polska

Pozvánka - 26. 9. 2012, Vila Čerych

Fotogalerie

 

Seminář Geologické dědictví Kladského pomezí

Reportáž: http://www.nasetelevize.cz/view.php?cisloclanku=2012090010

Fotogalerie 

Tisková zpráva

Zpráva ze semináře

Pozvánka na seminář

 

Exkurze Za břidlicovým plynem do Polska

Tisková zpráva

Reportáž

Fotogalerie