Kapka 2010 - 2011

Zakázka realizovaná pro Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše.

Projekt zaměřený na poskytování poradenské, vzdělávací a osvětové činnost v environmentální oblasti.

Doba realizace:  1.9. 2010 – 30.11.2011

Projekt Kapka 21 je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí.

 

Reportáž z Ratibořických ovčáckých slavností 2011