Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančních mechanismů EHP a Norského finančního mechanismu, prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice získalo Blokový grant pro NNO Finančních mechanismů EHP/Norska. Dvouletý projekt, který bude ukončen již v červnu 2010, je zaměřen na ochranu životního prostředí a nese název „Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí“.

V rámci projektu se podařilo zvýšit poskytování osvěty v této problematice prostřednictvím ekologické poradny, infostánku, vydáním nové brožury a letáků. Dále docházelo k opravě naučné stezky a uskutečnily se čtyři besedy pro širokou veřejnost. Ve spolupráci se zainteresovanými subjekty byla realizována druhá část - přímá ochrana přírody na třech projektech (obnova studánek, mapování invazních rostlin, obnova tradičních komponovaných výhledů). Při zapojení veřejnosti a partnerů docházelo společně k plánování rozvoje chráněného území se zřetelem na ochranu přírody a krajiny – vznikla Studie rozvoje šetrného cestovního ruchu v Babiččině údolí. V poslední části projektu byly rozvíjeny nově načerpané zkušenosti z projektu těmito formami - posílením NNO skrze vzdělávání, exkurzí a výměnou zkušeností na závěrečné konferenci k projektu.

Podrobnosti o jednotlivých aktivitách projektu naleznete pod jednotlivými odkazy.