Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Slavnost dárců a dobrovolníků 2004

Veřejné poděkování místním dárcům a dobrovolníkům, kteří přispěli v roce 2003 dobrovolnou prací, finanční částkou nebo materiální pomocí na veřejně prospěšný projekt

Bylo oceněno celkem 17 dárců a dobrovolníků navržených různými organizacemi a institucemi. Slavnostní předávání ocenění bylo spojeno s bohatým kulturním programem. Představily se hudební skupiny Kebeš Muzzik z České Skalice a romské trio Gipsy Štár Čhave z Jaroměře. Vystoupilo i Divadlo Praha s představením Čert a Káča a divadelní ochotníci Ústí nad Orlicí vystoupili s představením Zvěstování Panně Marii. V zahradě Vily Čerych po celé odpoledne probíhaly rukodělné dílny, kde bylo k vidění například drátkování, tkaní nebo malování kamenů. Program byl ještě doplněn o doprovodnou výstavu Dobrovolnictví bez hranic v Královehradeckém kraji.