Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Pavučina 2010

Pomáháme přírodě:  Nedělní osvětové odpoledne pro rodiče s dětmi předškolního a mladšího školního věku  s ekologickou tématikou.  Účastníci   se seznámili s životem na statku, obyvateli  lesa, změnami v přírodě během ročních období, zábavnou formou třídily odpady,  dle stop hledaly zvířata, řešily humorné kvízy aj. Akce pořádaná ve spolupráci s Mateřským  centrem  Bublinka z České Skalice.    

Plakát 167.0 KB           

Fotografie 139.3 KB

Den vody :   I v letošním roce  jsme si připomenuli   22. březen  jako Světový den vody.  Již tradičně jsme pro žáky ze ZŠ Česká Skalice  připravili  tematický program, v rámci něhož se seznámili s významem, užitkem  a výskytem vody na Zemi.  Úspěch zaznamenaly  i  jednoduché pokusy s vodou. 

Fotografie 1 823.6 KB

Fotografie 2 740.7 KB

Beseda na téma invazní  rostliny  v  rámci Dne Země – osvětová akce pro žáky Academia  Mercurii, soukromé střední školy, s.r.o. v rámci oslavy školního  Dne Země. Účastníci byli seznámeni s nejnebezpečnějšími invazními rostlinami a živočich, vyskytující se na území ČR,  jejich výskytem, principem šířením, mapováním a možnými způsoby likvidace. 

Fotografie 839.7 KB

Den Země  - tradiční osvětová akce pro žáky 4. ročníků ZŠ Česká Skalice,při které si zhotovili výrobky z odpadového materiálu, shlédli zajímavé ukázky z oblasti ornitologie, pomocí smyslového vnímání   rozeznávali přírodniny, třídili odpad, seznámili se s životem v řece, na louce, řešili humorné kvízy aj. Aktivita realizovaná ve spolupráci se Střediskem volného času Bájo a křesťanskou ochranářskou organizací  A - Rocha. 

Fotografie 854.9 KB

Informačně – tematická výstava Den vody očima dětí,realizovaná v Regionálním informačním centru v České Skalici.

Plakát 632.5 KB

Fotografie 258.8 KB

Komponovaný  ekovýchovný   program v penzionu Olga v České Skalici pro žáky  1. stupně ZŠ  s  kreativní dílnou  s přírodním materiálem a  tematickými  ekovýchovnými   aktivitami .  

Fotografie 194.2 KB

EKO  – koutek, plný her kvízů a nápadů  V sobotu 22. května 2010 bylo možné v areálu ATC Rozkoš navštívit Eko – koutek, plný her a nápadů. Centrum rozvoje Česká Skalice zde připravilo řadu tématických aktivit, kterými chtělo osvětově působit na děti a mládež a zábavnou formou jim předat  důležité informace . Nejmladší návštěvníci se například seznámili s životem v řece a zkusili chytat ryby. Nahlédli do života na statku, podle stop rozeznávali zvířata či se podívali na proměny přírody během ročních období. Zapojili své smyslové vnímání a z kouzelného sáčku lovili spoustu přírodnin, které pomocí hmatu a čichu určovali a následně je výtvarně je ztvárňovali. Starší účastníci se přenesli do lesa a zkoumali jeho funkce, třídili odpady, zamysleli se nad rozdíly života na vesnici a v městě, navrhli úsporná opatření v domácnosti.  Další aktivita byla zaměřena na rozeznávání rostlin, dřevin a určování stáří stromu. Dospělým zde bylo poskytováno ekologické poradenství a předávány informační materiály.

Aktivita byla realizovaná v rámci Festivalu pro park, pořádaného o.s. Bublina z České Skalice.

Plakát 141.5 KB

Fotografie 376.3 KB

Tisková zpráva 175.5 KB

Fotografická výstava Stromy Ratibořic,zachycující dendrologické skvosty zámeckého parku v Ratibořicích. Autorem fotografií  jsou studenti Academie Mercurii, soukromé školy s.r.o. pod vedením Mgr. Evy Malinové.  

Plakát 290.1 KB

Fotografie 274.3 KB

Tisková zpráva 1.1 MB

Přednáška  na téma Skalisté hory, indiáni dnes   o přírodních scenériích  Kanady  a současném životě tamějších indiánů.

Plakát 207.9 KB