Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Ostatní aktivity z let 2001 - 2004

Českoskalické hudební slavnosti, 4. září 2004

V sobotu dne 4. září 2004 se uskutečnily ve Vile Čerych Českoskalické hudební slavnosti, které probíhaly v rámci Jiřinkových slavností. Hudební slavnosti zahájily hudební dílny, které byly určeny pro všechny, kdo chtěl hudebně eperimentovat s netradičními hudebními nástroji jako jsou například bubny, foukací harmonika nebo didgeridoo. Dále byl na programu hudební maratón, na kterém vystoupilo celkem 5 hudebních kapel či jednotlivců. K poslechu byl např. folk, swingové melodie, operetní a muzikálové melodie, romská muzika dechová hudba, latin jazz a další. Celé hudební slavnosti doprovázely dvě doprovodné výstavy. Výstava tajemných nástrojů se dotýkala původu, historie, či způsobu výroby jednotlivých nástrojů. Druhá výstava se týkala Bedřicha Smetany a jeho vztahem k městu Česká Skalice.

Církevní památky na Náchodsku, 23. října 2003

Přednáška Docenta PhDr. Vladimíra Hrubého z Univerzity Hradec Králové, odborníka na gotiku a renesanci spojená s promítáním diapozitivů. Mluvilo se nejen o architektuře, ale též o sochařství a malířství. Pořadatelé: Textilní muzeum TIBA, Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, NROS.

Partnerství v obnově venkova, 25. září 2003, Kostelec nad Orlicí

Setkání zástupců samosprávy a neziskových organizací, na kterém se obě strany zabývali otázkou Co může přinést partnerství subjektů pro rozvoj venkova?
Mottem setkání byl výrok sociálního ekologa Bohuslava Blažka: "Ani návrat křepelek, ani vyčištění studánek, ani obnovení božích muk venkov samo o sobě nevzkřísí. Počátkem uzdravení všeho ostatního je obnovení pospolitého života." Na setkání vystoupila Marie Matušková, starostka obce Višňová na Frýdlantsku, s příspěvkem o zapojování občanů do řešení tak problematických činností jako jsou protipovodňová opatření. Dalším hostem byl Lukáš Dvořák z nově vzniklé organizace Pavučina Vysočiny, jejímž posláním je právě vytvářet síť mezi jednotlivými subjekty, které usilují o obnovu regionu. Posledním pozvaným hostem byl Ladislav Čepička z Regionálí rozvojové agentury Střední Čechy s bohatými zkušenostmi obnovy středočeského venkova. V rámci diskuse vystoupila Martina Berdychová, zástupkyně nově vzniklé Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova, která přítomné informovala o připravovaných aktivitách a možnosti se do nich zapojit.
Pořadatelé: NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, Sdružení dobrovolných aktivit INEX a Město Kostelec nad Orlicí.

Setkání s časem minulým, současným i budoucím, 24. dubna 2003

Kulturní večer spojený s diskusí o Evropské unii
Písně ze starých filmů v podání Ženského pěveckého sboru z České Skalice, který vystupoval v dobových kostýmech pod vedením PhDr. L. Skořepy, a melodie z 30. let, které zahrál Petr Škrdlo, rozezněly prostory Vily Čerych a přiblížily všem přítomným časy minulé. Přítomnost zastupoval pěvecký sbor žákyň ZŠ v České Skalici pod vedením paní učitelky Dr. Vlčkové. Budoucnosti se účastníci dotkli v diskusi o Evropské unii.

Letem dobrovolnickým světem, 14.-15. března 2003

Setkání studentů Vyšší odborné školy z Náchoda, dobrovolníků občanského sdružení Společnost pro záchranu Babiččina údolí, dalších zástupců neziskových organizací a místních podnikatelů
Na společném setkání studentů VOŠ, Sdružení pro záchranu Babiččina údolí a dalších neziskových organizací z České Skalice byla prezentována dobrovolná práce sdružení jako přínos aktivních občanů pro místní komunitu - péče o národní kulturní a přírodní památku, pořádání kulturních a osvětových akcí. Dobrovolných sdružení ve Skalici pracuje více, jedním z účastníků byl například zástupce místního oddílu Junáka. Druhý den proběhl seminář na téma neziskový sektor a jeho členění, psaní projektů a práce s veřejností. Pro zástupce místních NNO byly přínosné praktické rady jak uspět v grantových řízeních. Odpoledne proběhl seminář se zástupci místních NNO a podnikateli na téma partnerství a spolupráce - největší zájem byl o téma spolupráce se samosprávou a místní rozvoj.

Spolupráce samosprávy a neziskových organizací, 20. února 2003

V rámci celostátní kampaně 30 dní pro neziskový sektor uspořádalo Informační centrum Česká Skalice besedu se zástupci města Česká Skalice a místních neziskových organizací.
Z celkových třiceti spolků, které působí v České Skalici, se této akce zúčastnilo deset. Společným jmenovatelem vystoupení všech účastníků bylo postesknutí, že se jejich činnosti v malé míře věnují děti a mládež. To se samozřejmě netýkalo Junáka, kam dochází čtyřicet dětí. Radní hodlají i nadále se spolky ve městě spolupracovat a podporovat je. "Podporu směřujeme zejména k těm spolkům a organizacím, které pracují s mládeží," prohlásil místostarosta Josef Daňsa. Město dává nyní na jedno dítě ve spolku 160 korun. Celkem organizacím rozdělí ročně 320 tisíc korun. "Samozřejmě bychom rádi měli zpětnou vazbu, jak bylo s poskytnutými financemi naloženo," řekl místostarosta, a vyzval zástupce spolků, aby více navštěvovali školy a získali tak do svých řad děti a mládež.

Evropská spolupráce, 2. července 2002

Pracovní oběd spojený s diskusí na téma role neziskových organizací v procesu evropské integrace
Nadace rozvoje občanské společnosti a pan Ladislav Čerych již po druhé uspořádali v reprezentativních prostorách Vily Čerych neveřejné pracovní setkání spojené s diskusí na evropské téma. Jejich pozvání přijal JUDr. Pavel Telička, státní tajemník pro evropské záležitosti a 1. náměstek ministra zahraničních věcí ČR. Bohužel, den před pracovním obědem pan Telička onemocněl a nemohl se tudíž setkání zúčastnit. V zastoupení se schůzky ve Vile Čerych 2. července nakonec zúčastnila poradkyně pana Teličky, PhDr. Jana Hybášková, bývalá velvyslankyně ČR ve Slovinsku. Vzhledem k oblasti zájmu Nadace rozvoje občanské společnosti a vlastní poloze Vily Čerych v příhraničním regionu byla stanovena dvě hlavní témata:Role neziskových organizací v procesu evropské integrace a možnosti jejich podpory po vstupu do EU a Přeshraniční spolupráce v procesu evropské integrace. Přestože se o své účasti u pracovního oběda paní Hybášková dozvěděla pouhý večer před tím, přijela na setkání výborně připravena a její otevřené a konkrétní pojetí diskuse všechny přítomné velmi potěšilo. U stolu se vedle hlavního hosta a organizátorů akce sešli hejtman Královehradeckého kraje pan Pavel Bradík, starosta města Česká Skalice pan Jan Vlček, tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace paní JUDr. Hana Frištenská, ředitel společnosti Člověk v tísni pan Tomáš Pojar, sekretář Euroregionu Glacensis pan Helmut Dohnálek, ředitel Královehradecké agentury pro regionální rozvoj pan Jan Brožek, Ing. Jiří Dusík z Centra pro komunitní práci a další hosté.

Reflex cenzuru nedopustí, 20. června 2002

Diskuse s redaktorem Reflexu Jiřím X. Doležalem o "plíživé cenzuře"
Následující odstavec je součástí schválené a prezidentem podepsané novely trestního zákona a vstupuje v platnost 1. 7. 2002: § 188a trestního zákona (2b) "Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, a spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let."
Na pozvání Nadace rozvoje občanské společnosti a Města Česká Skalice přijel do Vily Čerych redaktor týdeníku Reflex Jiří X. Doležal, aby diskutoval o "plíživé cenzuře" a možných důsledcích vyplývajících z této novely. Organizátoři akce na besedu pozvali vybraný okruh osob, o kterých se domnívali, že nejen z pozice občana této země, ale především ze své profese by jim tato skutečnost neměla být lhostejná. Zdaleka ne všichni pozvaní se dostavili, mnozí se omluvili z důvodů časové tísně. I tak se na terase Vily Čerych k diskusi sešli zástupci školství, tisku, rozhlasu, neziskového sektoru, krajského úřadu a muzeí.

Knížecí rod Zaháňských, 7. června 2002

Beseda s ředitelem Polského institutu Miroslawem Jasińskim
Ve dnech, kdy bylo možné potkat kněžnu Kateřinu Zaháňskou a další postavy z knihy Babička v rámci "Oživlých postav" v Ratibořickém údolí, přijel o svých znalostech knížecího rodu Zaháňských vyprávět současný ředitel Polského institutu pan Miroslaw Jasiński. Posluchačů se sešlo na tři desítky, což potěšilo nejen pořadatele, ale především samotného hosta.

Bridging the gap, 5. června 2002

Seminář pro zástupce neziskových organizací o fundraisingu, dárcovství a dlouhodobém partnerství
Ve Vile Čerych se sešlo na dvě desítky účastníků workshopu nazvaného "bridging the gap". Vedle NROS byla spolupořadatelem vzdělávací společnost Český národní podnik, hlavní sponzor projektu Labyrint (www.elabyrint.cz) - Den vzdělávání dospělých.
Hlavní myšlenkou setkání bylo pokusit se najít "společnou řeč" světa nevládních neziskových organizací na jedné straně a komerčních firem na straně druhé. Lektor Ondřej Krása, který je pracovníkem ČNP a běžně školí vedoucí pracovníky právě komerčních firem, se pokusil účastníkům přiblížit myšlení "světa na druhé straně mostu", kam lidé z nevládních organizací posílají žádosti o podporu své činnosti. Přestože zdaleka ne všechna očekávání účastníků byla v závěru dne splněna, panovala shoda o nutnosti pokračovat v tomto "sbližování".

Návštěva z Clemson University, 4. června 2002

Delegace hostů z Clemson University v Jižní Karolíně navštívila Vilu Čerych po úspěšné přednášce na téma Komunitní rozvoj uskutečněné na Univerzitě Hradec Králové
Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci se Střediskem náhradní rodinné péče a Občanským poradenským střediskem uspořádala v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Hradce Králové přednášku spojenou s besedou na téma: Komunitní rozvoj, rodina v komunitě. Přednášejícími byli profesoři z americké Clemson University (www.clemson.edu/ifnl) v Jižní Karolíně, kteří se přijeli s účastníky besedy podělit o své několikaleté zkušenosti. Delegace hostů z Jižní Karolíny pak pokračovala ve své cestě na návštěvu Vily Čerych. Pracovní atmosféra byla příjemně vyvážena návštěvou Ratibořic, kde právě probíhala kulturní akce "Oživlé postavy". Pro hosty ze zámoří to byl nevšední zážitek.

Den dětí v pohybu, 2. června 2002

Zahrada Vily Čerych se otevřela dětem v rámci akce Den dětí v pohybu
Zahrada Vily Čerych se v neděli 2. června otevřela dětem v rámci akce Den dětí v pohybu. TJ ZŠ Česká Skalice v čele s paní Staňkovou pro děti připravila překážkovou dráhu. Děti za úspěšné splnění všech úkolů obdržely obrázek z prvního stanoviště, projely se ještě kolem lípy na velkých koloběžkách a vyrazily do DDM Bájo na náměstí, kde je čekala pohádka a další úkoly. O koloběžky byl však velký zájem i mezi dospělými.

Kladská komise historiků, 28. května 2002

Jednání českých a polských historiků v prostorách Vily Čerych
Členové Kladské komise historiků přijali pozvání pana Vladimíra Wolfa, děkana Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové pracovat v prostorách Vily Čerych a její přilehlé zahrady. Kromě již zmíněného pana děkana se pracovního setkání účastnilo i na dvě desítky českých historiků. Pozvání přijal i Dr. Ryszard Gladkiewicz, ředitel Centra slezských a bohemistických studií Univerzity Wroclaw.
Pan děkan o průběhu pracovního setkání řekl: "Jednání se obíralo stávajícím stavem výzkumu, přípravou společného česko-polského zasedání na podzim tohoto roku. Konstatovalo, že i přes finanční problémy byl dosud vykonán velký kus práce. Blíže ji budeme hodnotit v příštím roce, kdy si připomeneme 10 let existence komise."

Jeden svět, 22.-24. května 2002

Promítání dokumentárních filmů uvedených v rámci mezinárodního filmového festivalu Jeden svět
Nadace rozvoje občanské společnosti se společností Člověk v tísni připravily promítání dokumentárních filmů uvedených v rámci mezinárodního filmového festivalu Jeden svět (www.jedensvet.cz): Cirkus Baobab (100 min, Francie), Bůh v tom lítá se mnou (58 min, Německo) a Howrah, Howrah (26 min, Německo). Poslední den se uskutečnila beseda s Šimonem Pánkem, zakladatelem společnosti Člověk v tísni při ČT a šéfem humanitárních operací této společnosti.

Cesta do Tibetu, 29. března 2002

Posezení a povídání o Tibetu spojené s promítáním diapozitivů
Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Městským úřadem Česká Skalice uspořádala posezení a povídání o Tibetu spojené s promítáním diapozitivů. O svých zážitcích a zkušenosti z mnoha cest do Tibetu, se s lidmi do posledního místa obsazenou promítací místností (podle použitých židlí, nejméně 65 lidí), podělil Luboš Sklenka, dlouholetý člen a nynější předseda občanského sdružení LUNGTA.

Cesta do Polska, 5. března 2002

Beseda s polským kaplanem panem Stefanem Witczakem
Na slavnostním předání Vily Čerych v květnu roku 2001 bylo řečeno, že kromě aktivit místního a regionálního charakteru by se Nadace rozvoje občanské společnosti chtěla aktivně zapojit do podpory přeshraniční spolupráce. První vlaštovkou tak byla beseda s polským kaplanem Stefanem Witczakem, která se uskutečnila 5.3.2002 ve zcela zaplněné bývalé rodinné jídelně Vily Čerych.
Stefan Witczak působí v oblasti dvou podhorských vesniček na polské straně Rychlebských hor, konkrétně v Bělici a Gieraltowe a kaplanem je již 25 let. Jednou z jeho posledních aktivit je i budování vzdělávacího katolického střediska při kostele pro obyvatele již zmíněných vesniček. Poutavé vyprávění z dob normalizace, kdy byl zapojen do skupiny lidí podílejících se na převádění občanů přes hranice, zakončil zpěvem latinské a polské náboženské písně. Pana Witczaka na jeho návštěvu do České Skalice doprovázel i pan Julián Golak, generální mluvčí Polsko-Česko-Slovenské solidarity. Přestože polština je jazyk našemu blízký, překladu se ujala paní Jana Hrubá a často doplnila výklad pana kaplana o vlastní znalosti z historie.

Návštěva Jacquese Rupnika, 26. listopadu 2001

Neformální návštěva známého politogola a publicisty pana Jacquese Rupnika, odborníka na problematiku střední a východní Evropy, spojená s diskusí u oběda
V pondělí 26. listopadu se u jednoho stolu ve Vile Čerych sešlo mnoho významných osobností, které na neformálně diskutovaly o dvou hlavních tématech. Prvním byl rozvoj občanské společnosti v místních podmínkách a druhým česko-polská příhraniční spolupráce. Kromě Jacquese Rupnika a Ladislava Čerycha se diskuse mimo jiné účastnil i Karel Schwarzenberg, hejtman Královehradeckého kraje Pavel Bradík, starosta Města Česká Skalice Jan Vlček, ředitel Textilního muzea TIBA Vlastmil Havlík, profesor Středoevropské univerzity Jiří Musil, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradce Králové Vladimír Wolf, sekretář Euroregionu Glacensis Helmut Dohnálek, ředitelka NROS Hana Šilhánová, redaktor Českého rozhlasu stanice Vltava Jan Tůma, a další.
Po ukončení oběda odjela celá skupina na prohlídku mandlu v Ratibořickém údolí a pokračovala do Hradce Králové na veřejnou přednášku pana Rupnika na téma "Země střední Evropy a evropská integrace", která se konala na půdě nové auly Pedagogické fakulty UHK. Zájem o přednášku potěšil nejen její pořadatele, ale i pana Rupnika, který byl velmi mile překvapen jak naplněnou kapacitou sálu, ale i profesionálním zázemím fakulty.
Jacquese Rupnik, narozen v Praze, vystudoval historii a politologii na Sorbonně a Harvardu, disertaci obhájil na téma Dějiny KSČ. Je directeur de recherche ve Fondation Nationale des Sciences Politiques v Paříži a hostujícím profesorem v College d'Europe v belgických Bruggách. Působil v letech 1977-1982 v britské BBC. Jeho odborná práce se soustřeďuje na problematiku střední a východní Evropy, v posledních deseti letech se věnuje jejímu přechodu k demokracii a integraci do Evropské unie. Byl mj. v ýkonným ředitelem mezinárodní komise pro Balkán a členem nezávislé komise pro Kosovo.

Česká Skalice on-line, 12. listopadu 2001

Diskuse na téma přínos internetu pro neziskové organizace, město a jeho obyvatele
Nadace rozvoje občanské společnosti spolu s městem Česká Skalice uspořádala diskusi na téma "Přínos internetu pro neziskové organizace, město a jeho obyvatele aneb www.ceskaskalice.cz". Hostem ve Vile Čerych byl novinář a dlouholetý šéfredaktor Softwarových novin Petr Koubský, jehož jméno mnozí z Vás znají i z článků v Lidových novinách či Týdeníku Respekt. Diskuse se týkala nejen obecné problematiky tvorby internetových stránek pro města a obce, ale i konkrétních čerstvých problémů spojených s novými stránkami Města Česká Skalice. Protože firma DLNK computers (www.dlnk.cz) zapůjčila počítač a dva monitory, byl možnost si na místě prohlédnout nejen stránky České Skalice, ale pro srovnání i jiných měst a obcí. Hlasitost a délka debaty dokazovaly, že cesta ke spokojenosti se vzhledem a obsahem stránek bude pravděpodobně dlouhá. Jak ostatně prozradil i sám Petr Koubský, jejich vydavatelství, které se internetem profesionálně zabývá, hledalo cestu ke spokojenosti s vlastními internetovými stránkami skoro rok. Pan Linek z firmy DLNK i ostatní debatující se shodl, že pokračovat ve vývoji stránek města formou podobných diskusí by bylo pro všechny přínosné.

Tradice české architektury, 3. listopadu 2001

Přednáška doc. PhDr. Jiřího T. Kotalíka, CSc., rektora Akademie výtvarných umění v Praze.
Kromě studentů architektury, kteří se účastnili třídenního semináře Architektura počátku 20. století Náchodsko & Hradec Králové si přednášku rektora AVU přišlo poslechnout i mnoho lidí z České Skalice.

Jeden svět, 24. října 2001

Promítání dokumentárních filmů uvedených v rámci mezinárodního filmového festivalu Jeden svět
Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. a Nadace rozvoje občanské společnosti uspořádali po dva večery veřejné promítání dokumentárních filmů uvedených v rámci mezinárodního filmového festivalu Jeden svět.

Den otevřených dveří, 15. září 2001

Zahájení činnosti vzdělávacího střediska Vila Čerych
Nadace rozvoje občanské společnosti uspořádala nejen pro občany České Skalice Den otevřených dveří, aby tak představila nejen svoji činnost, ale především plánované aktivity ve Vile Čerych. Divadlo DRAK z Hradce Králové pak potěšilo především malé diváky svým zahradním představením Černošské pohádky. Děkujeme Vám všem, kteří jste se přišli podívat a věříme, že se Vám u nás líbilo. Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří nám svou laskavou pomocí ulehčili přípravu celého odpoledne.