Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Stezkami Barunky a Polanického medvěda

Mikroprojekt "Stezkami Barunky a Polanického medvěda - Společné aktivity pro naše turisty", který realizuje občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice, pod č. CZ.3.22/3.3.02/10.01900 je financován z protředků Evropského fondu regionálního rozvoje, prostřednictvím Euroreginu Glacensis.

Hlavním cílem projektu je posílení nejslabších stránek rozvoje cestovního ruchu ve všech třech partnerských městech. K tomu směřují všechny aktivity projektu tak, aby:

a) všechna tři města lépe spolupracovala a koordinovala svou činnost v oblasti podpory cestovního ruchu a aby docházela k lepší koordinaci i mezi veřejnou sférou a neziskovým a podnikatelským sektorem.

b) byli turisté více motivováni k poznání obou částí česko polského příhraničí a aby navštívili a poznali zajímavostivšech tří partnerských měst.

Hlavními realizátory aktivit jsou informační turistická centra v České Skalici, Pplanici - Zdrój a Bardě. 

Projekt dále podporuje příhraniční spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání a cestovního ruchu.

Realizace: 01.10.2010 - 31.10.2011
Poskytovatel dotace: Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.