Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Hospodaření NNP Babiččino údolí

Cílem projektu ,,Hospodaření v Národní přírodní památce Babiččino údolí“ bylo podpořit zavádění staronového způsobu údržby pozemků tj. zajišťování údržby pastvou ovcí na pozemcích v Babiččině údolí. Tento způsob hospodaření po roce 1866 do Ratibořic zavedl majitel panství, princ Vilém Schaumburg-Lippe. V rámci projektu se v měsíci říjnu uskutečnila tématická exkurze na farmu Waldmann v Pasekách nad Jizerou. Zúčastnili se jí zemědělci, starostové, zástupci organizací ale i jednotlivci se zájmem o šetrný způsob hospodaření. Exkurze byla příkladem dobré praxe a předáváním zkušeností, poznatků, ale i problémů související s pastvou ovcí. V prosinci proběhla diskuse u kulatého stolu se zástupci CHKO, AOPK ČR a Společnosti pro záchranu Babiččina údolí, zaměřená na způsob obhospodařování pozemků v Babiččině údolí. Výstupem projektu je návrh Plánu péče, údržby luk a pozemků včetně soliterních stromů, který byl zpracován ve spolupráci se Společností pro záchranu Babiččina údolí.

 

Projekt byl realizován v rámci projektu "Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR“, který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.