Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Studnice vzdělávání 2009 - Klíčové kompetence v oblastech rozvoje venkova

V souvislosti s dílčími cíly  projektu byl v roce 2009 projekt Studnice vzdělávání  rozdělen do tří navzájem propojených částí. Působnost projektu, v některých aktivitách, zahrnovala celou oblast Královéhradeckého kraje.

Aktivity projektu:

 1. Semináře na aktuální téma rozvoje venkova
  V plánovaném termínu (březen – listopad 2009) se uskutečnilo sedm seminářů pro zástupce místních samospráv a organizací působících ve venkovském prostoru KHK, kterých se zúčastnili i zástupci všech partnerů projektu.
  • 9. 4. 2009 - seminář pro zástupce samosprávy na území MAS Mezi Úpou a Metují na téma „Odpadové hospodářství a šetrné spotřebitelské chování“, realizovaný ve Vile Čerych
  • 20.5. 2009 - dvě besedy pro širokou veřejnost na téma „Jak ušetřit a nezmrznout, aneb jak nejlépe vytápět svůj byt“, realizované v obcích Velký Třebešov, Velká Jesenice
  • 10.6. 2009 - dvě besedy pro širokou veřejnost na téma „Jak ušetřit a nezmrznou, aneb jak nejlépe vytápět svůj byt“, realizované v obcích    Zábrodí, Červený Kostelec
  • 13.10.2009 - seminář „Partnerství a zapojování veřejnosti na příkladu ochrany životního prostředí a tvorbě naučných stezek“, který proběhl ve Venkovském školicím středisku INEX-SDA v Kosteleckých horkách  
  • 23.10. 2009 - seminář pro pracovníky samosprávy na téma „Účast organizací ve správních řízeních a přístup k informacím“ (zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽP a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), který se uskutečnil ve Vile Čerych
 2. Poradenství pro rozvoj venkova
  V rámci projektu bylo poskytováno poradenství a konzultace především obcím, ale i dalším aktérům venkovského prostoru v Královéhradeckém kraji. Poradenská činnost byla poskytována v oblasti zateplování – OPŽP, odpadového hospodářství, šetrného cestovního ruchu, zelené energie, místní a regionálních produktů, rozvoje NNO, možností vzdělávání a další. Dále byla obcím poskytnuta pomoc při vyhledávání finančních zdrojů (orientace v grantových programech, vyhledávání zdrojů financování pro konkrétní akce) a přípravě grantových žádostí.

  Dále jsme poskytovali služby obcím, které napomáhají k zvýšení informovanosti obyvatel i návštěvníků regionu

  obec Velká Jesenice

  • projekt „Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého“ – zpracování žádosti , vyúčtování, závěrečná zpráva
  • projekt „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Velká Jesenice“ – zpracování žádosti
  • projekt „Kanalizace Velká Jesenice“ – pomoc při realizaci výběrového řízení

  obec Velký Třebešov

  • projekt „Kanalizace Velký Třebešov““ – pomoc při realizaci výběrového řízení

  obec Žernov

  • projekt „Oprava sokolovny“ – pomoc při realizaci výběrového řízení

  obec Havlovice

  • projekt „Kompostárna Havlovice“ – zpracování žádosti OPŽP

  DSO Metuje, DSO Úpa,DSO 1866 a DSO Jestřebí hory

  • společný projekt čtyř svazků obcí „Výměna informací jako prevence rizik v česko-polské příhraniční oblasti“ - zpracování žádosti

  Dále je od roku 2006 pro veřejnost přístupná knihovna s literaturou zahrnující problematiku rozvoje venkova. Knihovna je umístěna v nových prostorách informačního centra Česká Skalice ( Legionářská 33). Katalog je možné shlédnout na stránkách Centra rozvoje Česká Skalice. Pro zvýšení informovanosti klientů vzdělávacího střediska Vila Čerych o životě regionu, odebírá  CRČS  pravidelně Náchodský deník, který je zde denně k dispozici.

  V rámci poradenství pokračoval sběr a aktualizace projektových záměrů v území. Tato aktivita navazuje na sběr záměrů, který jsme uskutečnili v minulých obdobích rámci projektu Vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a Klíčové kompetence pro rozvoj venkova.

 3. Řízení a koordinace projektu

  Partneři projektu

  • DSO Úpa, nám. T.G.M 120, 549 41 Červený Kostelec
  • DSO Metuje, Velká Jesenice 200, 552 24
  • DSO 1866, Studnice 1, 549 48
  • DSO Podkrkonoší, Pilníkov 36, 542 42
  • DSO Jestřebí Hory, Pod Městem 624, Úpice 542 32

Projekt byl podpořen z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje