Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

O nás

Obecně prospěšná společnost Centrum rozvoje Česká Skalice vznikla v roce 2003, a to jako občanské sdružení. V roce 2014 bylo sdružení transformováno na obecně prospěšnou společnost. Organizace provozuje vzdělávací středisko Vila Čerych a zajišťuje osvětové, vzdělávací a kulturní aktivity v regionu. Posláním je podpora místní vzdělanosti a kultury, posílení rozvoje zdravých regionů Královéhradeckého kraje a prosazování principů trvale udržitelného života. Činnost společnosti se soustředí také na záchranu památkově chráněného objektu Vila Čerych.

Poslání a cíle organizace

I. Rozvoj občanské společnosti, vzdělávání a osvěta

a) podpora občanské angažovanosti, rozvoj dárcovství a dobrovolnictví
b) posílení kapacity neziskového sektoru, vzdělávání a profesionalizace pracovníků neziskových organizací, osvětové a informační aktivity v souvislosti s rozvojem evropské spolupráce
c) práce s dětmi a mládeží, především podpora dobrovolnictví

II. Místní rozvoj

a) rozvoj místní vzdělanosti a kultury, pořádání kulturních a společenských akcí, ochrana historických, kulturních a přírodních hodnot města Česká Skalice a blízkého okolí, podpora zapojení místních obyvatel do života města a blízkého okolí, posílení kladného vztahu obyvatel k místu, kde žijí
b) sdružování přátel Vily Čerych (osoby fyzické i právnické), které mají zájem na obnově tohoto památkově chráněného objektu a na poslání organizace

III. Regionální rozvoj a přeshraniční spolupráce

a) posílení kapacity Královéhradeckého kraje pro rozvoj zdravých regionů, obcí a komunit a pro obnovu venkova
b) prosazování principů trvale udržitelného života, hledání příznivé rovnováhy mezi ochranou tradičních kulturních, historických a přírodních hodnot místa a jeho využití člověkem
c) podpora a rozvoj místních/regionálních partnerství mezi sektory (veřejná správa, podnikatelské subjekty, neziskový sektor), rozvoj přeshraniční spolupráce a vzájemné výměny zkušeností