Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Zpracování studie šetrného cestovního ruchu

Setkávání partnerů

Samotné setkávání partnerů (organizací působících v tomto regionu) je jedním z velmi podstatných bodů projektu. Má za cíl vybudovat partnerství pro trvale udržitelný rozvoj území, posílit vzájemnou spolupráci a komunikaci. Veřejnost i odborníci vyhodnocují stav a potřeby Babiččina údolí, výsledkem projektu bude také zpracovaná studie rozvoje šetrného cestovního ruchu. Tento plán musí být v souladu s ochranou životního prostředí v chráněném území. Zaměří se na vhodné služby cestovního ruchu, turistické zážitkové produkty, pěší trasy a cyklotrasy, naučné stezky, dále pak na využití stávajících objektů, bude obsahovat plán hromadné dopravy i údržby pozemků a cest a možnosti trvalého bydlení v Ratibořicích. Partneři a zároveň široká veřejnost jsou na jednotlivých akcích vyzýváni ke spolupráci na projektu, protože bez jejich názorů, zkušeností a připomínek by práce nebyla hodnotná a úplná.

            
Během proojektu se ustečnilo celkem 12 partnerských schůzek (u kulatých stolů a v terénu).

Tisková zpráva 1.8 MB ze setkání místních partnerů v penzionu Olga v České Skalici ze dne 31. 10. 2008.
Téma: Hodnocení uplynulé turistické sezóny.

Plánování s veřejností ke studii rozvoje šetrného cestovního ruchu
 
6.11.2008 - uskutečněno 1. plánování s veřejností
Hodnocení SWOT analýzy BÚ.
Výstup naleznete zde 1.9 MB
 
          
 
21.5.2009 - 2. plánování s veřejností
Výstup dalšího hodnocení a stanovení priorit naleznete zde 1.8 MB
 
           
17.10.2009 - 3. plánování s veřejností
Výstup naleznete zde 1.8 MB 
           
 
15.4.2010 - dotazníkové šetření na Žernově
Výstup naleznete zde 1.9 MB