Slavnost stromů

Význam stromů

Důležitost stromů pro přírodu i člověka je zásadní a má mnoho podob. Stromy jsou důležitým prvkem krajiny, na jejímž rázu se výrazně podílejí, nezastupitelné je jejich místo v našem životním prostředí.

Zeleň doprovází člověka v celém období jeho historického vývoje a má příznivý či spíše rozhodující vliv na jeho životní podmínky. Jakékoliv stromové či keřové pásy i jednotlivé stromy snižují rychlost větru, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují ve svých korunách prachové částice, brání šíření hluku a kladně působí na lidské zdraví. Zeleň je také úkrytem pro mnohé živočichy, jako například pro drobné savce nebo ptactvo. Stromový porost zabraňuje erozi půdy, stromy se podílí na tvorbě kyslíku a takto by bylo možné ještě dlouze pokračovat.
Významnou je také úloha stromů pro krajinný ráz. Pobyt v zeleni poskytuje nevyčerpatelné množství estetických zážitků a inspiraci. Zeleň doplňuje a zvýrazňuje architekturu staveb, ale i již samotná zeleň vytváří svou mnohotvárností a barevností pozoruhodná umělecká díla.
Význam stromů, které mnohdy chápeme jako cosi samozřejmého je nemalý a ani předložený výčet není zdaleka vyčerpávající. Jednou z příležitostí jak jejich význam připomenout, jak jim pomoci a vzdát čest je právě Slavnost stromů.

 

O původu Slavnosti stromů

Vůbec první Den stromů v České republice se uskutečnil 20. 10. 2000 díky iniciativě s níž tehdy přišli ředitel botanické zahrady UK a známý popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný. Ačkoli novodobá tradice slavení slavnosti, dne nebo svátku stromů v České republice je relativně mladá, jde o oslavu, jejíž (moderní) kořeny lze hledat už v 19. století na severoamerickém kontinentě.

První (tehdy ale ještě neoficiální) svátek stromů byl pořádán již 10. dubna 1872 ve státě Nebrasca. Nebrasca v té době byla prakticky bez stromů. Iniciátorem podniku, který měl vše změnit byl tehdy novinář Julius Sterling Morton. Díky Mortonovu zápalu a nadšení jeho krajanů se jen onen dubnový den roku 1872 podařilo vysadit kolem jednoho milionu stromů. O dva roky později vyhlásil guvernér Nebrasci první oficiální svátek stromů na 22. dubna. Akce nazvaná jako "the Arbor Day" brzy získala na popularitě a postupně se prosazovala i mimo území USA. V českých zemích se připomínal svátek stromů už za dob Rakouska-Uherska, a to poměrně významně díky iniciativě Svazu spolků okrašlovacích. V období První republiky pak svátek získal oficiální podporu ze strany ministerstva školství a osvěty.

 

Slavnost stromů a Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.

Centrum rozvoje se pořádání tohoto ušlechtilého svátku ujalo již zmiňovaného roku 2003 a Slavnost stromů tak byla vůbec jednou z prvních aktivit, které pořádalo. Během několika let se podařilo i díky této akci přispět k obnově pozoruhodné zahrady Vily Čerych, kde se obvykle koná podstatná část programu jednotlivých ročníků. Do roku 2006 bylo zasazeno celkem 12 vzácných dřevin (jako jsou například platan, Ginkgo biloba, Sapora Japonica a další) na různých místech v České Skalici a jejím okolí. Akce je vždy doprovázena bohatým doprovodným programem. Již tradiční a velmi oblíbenou je zvláště soutěž „O nejlepší štrúdl“. Nedílnou součástí slavnosti jsou rozličné přednášky a programy se zaměřením na ekologii a především pak na dendrologii. Prostor je věnován také připomenutí osobností, které se výrazným způsobem zasazovaly o ochranu přírody, výstavám, promítání a podobně. Jde o akci, která si nepochybně zaslouží pozornost a podporu.

Na pořádání Slavností stromů má kromě Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s., podíl Společnost pro záchranu Babiččina údolí a českoskalické pobočky organizací: KDU – ČSL, Středisko JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR a Církev československá husitská.