Slavnost stromů 2012

Slavnost stromů - tradiční osvětovou a vzdělávací akci, jejímž smyslem je poukázat na krásu a význam zeleně a zároveň podpořit přirozený vztah lidí k přírodě, realizuje Centrum rozvoje Česká Skalice ve spolupráci se Společností pro záchranu Babiččina údolí již od roku 2003.

Během devíti ročníků bylo v České Skalici a jejím okolí vysazeno více než 80 dřevin, které přispěly nejen ke zvelebení prostředí, ale zároveň se navázala a posílila místní partnerství a sounáležitost obyvatel s prostranstvím, kde žijí.

Význam stromů má mnoho podob - zeleň se podílí na utváření krajinného rázu, zaujímá nezastupitelné místo v životním prostředí, vhodným způsobem doplňuje a zdůrazňuje architekturu staveb a sama o sobě vytváří až skvostná umělecká díla. Člověka doprovází v období historického vývoje a má příznivý či spíše rozhodující vliv na jeho životní podmínky. Pobyt v přírodě zároveň poskytuje nevyčerpatelné množství estetických zážitků a inspiraci.

"Možná nevíte, že historie tohoto svátku sahá do roku 1872, kdy byl poprvé slaven v americkém státě Nebrasca. V Čechách pak roku 1906 zásluhou Svazu okrašlovacích spolků,“ podotýká Helena Hamanová z Centra rozvoje Česká Skalice

Společné sázení stromů v České Skalici a jejím okolí je každoročně doprovázeno pestrým tematickým programem. Nejinak tomu bude i v roce letošním, kdy Vás srdečně zveme na jubilejní 10. ročník, jež se bude konat v sobotu 13. října 2012. Podrobnější informace o jeho průběhu budou zveřejněny na webových stránkách Centra rozvoje Česká Skalice – www.centrumrozvoje.eu.

Připojte se i vy a přijďte s námi společně sázet stromy - tento den je jedinečnou  příležitostí, jak si připomenout jejich obrovský význam.

 

Plakát

Tisková zpráva