Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Agentura rozvoje

Projektové poradenství a administrace veřejných zakázek

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., nabízí projektové poradenství v oblasti dotačního managementu. Jedná se o přípravu, zpracování a podávání žádostí, zejména do evropských dotačních programů, ale i následnou administraci. Součástí nabízených služeb je i finanční řízení, monitoring či výběrová řízení dle pravidel daného dotačního titulu.

Další samostatnou oblastí našich služeb jsou veřejné zakázky, a to jak na stavební práce, tak na dodávky či služby, jako např. úvěry, územní plány či svoz komunálního odpadu. Nabízíme i organizaci architektonických soutěží nebo elektronické aukce.

Tyto služby jsou určeny pro obce, podnikatele i neziskové organizace:

  • poradenství při přípravě projektového záměru a vyhledávání vhodného finančního zdroje
  • zpracování žádosti a zajištění všech povinných příloh
  • realizace všech potřebných výběrových řízení
  • poradenská činnost při zpracování projektové dokumentace
  • monitoring, řízení a administrativa projektu
  • finanční řízení projektu
  • provedení závěrečného vyhodnocení akce
  • kompletní zajištění všech druhů výběrových řízení včetně soutěží o návrh a elektronických aukcí

V případě zájmu o služby v oblasti projektového managementu a výběrových řízení nás můžete kontaktovat: michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu.

Mezi další služby v oblasti poradenství patří především financování obnovy a rozvoje venkova, program LEADER, cestovní ruch a venkov, životní prostředí, ochrana a obnova památek, strategické plánování a zapojování veřejnosti do plánování a realizace projektů, rozvoj a činnost neziskových organizací.