Kapka 21

Zakázka realizovaná pro Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše.

Projekt zaměření na poskytování poradenské, vzdělávací a osvětové činnost v environmentální oblasti.

Realizace  1.9. 2010 – 31.8.2011

Projekt Kapka 21 je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí.