Orgány společnosti

Zakladateli společnosti jsou:

Květa Ležovičová

Ing. arch. Zuzana Rákosníková

Ing. Eva Vízková

Jiří Kmoníček

 

Členové správní rady jsou:

Ivan Češka

Ing. arch. Zuzana Rákosníková

Veronika Velacková

Bc. David Línek

Mgr. Lukáš Vízek, Ph.D.

 

Členové dozorčí rady jsou:

Mgr. Jitka Kumpoštová

Květa Ležovičová

PeadDr. Ladislav Skořepa

 

Ředitelem společnosti je Jiří Kmoníček.