Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Festival báchorek a pověstí 2009

Festival báchorek a pověstí je mezinárodní víkendové setkání dětí a mládeže. Účastní se ho divadelní soubory z České republiky (Královehradecký kraj), Slovenska (Banskobystrický kraj) a Polska (Dolnoslezské vojvodství). Víkendové setkání je pojato jako divadelní přehlídka dětských a mládežnických neprofesionálních dramatických, tanečních souborů i seskupení nových forem. V roce 2009 se uskutečnil již pátý ročník této akce, kterou si oblíbili nejen účastníci, ale i diváci, jejichž řady se každým rokem zvětšují.

V. ročník Festivalu báchorek a pověstí se konal ve dnech 12. – 14. června 2009. Zúčastnilo se ho 8 souborů – 5 souborů z Náchodského regionu, 2 soubory z Polska a 1 soubor ze Slovenska. Celkem 114 divadelníků.

Program víkendového setkání byl zahájen v pátek odpoledne v tělocvičně ZŠ Česká Skalice společným setkáním a vzájemným představením všech souborů. První osobní setkání dětí i vedoucích proběhla v rámci tvůrčích dílen, které následovaly po slavnostním zahájení. Náplň jednotlivých dílen byla po loňských zkušenostech opět směřována k přípravě společného vystoupení – tentokrát s názvem „Čtvero ročních období v Babiččině údolí“. Vystoupení bylo pak realizováno v sobotu dopoledne v atriu Barunčiny školy v České Skalici. Mimo obyvatel a návštěvníků města shlédli tento program i členové delegací partnerských měst, kteří se účastnili právě probíhajícího Dne partnerských měst v České Skalici. Dlouhotrvající potlesk odměnil všechny účinkující i vedoucí jednotlivých tvůrčích dílen za jejich nelehkou práci, kterou zvládli na jedničku. Společné vystoupení bylo také pozvánkou na odpolední festivalovou přehlídku.

Odpoledne se festival přemístil do Jiřinkového sálu Muzea Boženy Němcové, kde ve 13:30 hodin odstartovala hlavní festivalová přehlídka.

Přehlídky se zúčastnily:

  • Dětské divadlo ,,Raraši“ (soubor SVČ Bájo Česká Skalice ) s pohádkou s písničkami „Kašpárek policajtem“
  • žáci 1. stupně ZŠ Česká Skalice s pohádkou „O vodníkovi v Ratibořicích“
  • soubor ZŠ Nahořany s vtipnou hříčkou „Hra na počasí“
  • Divadlo Obchodní akademie Náchod se starou čínskou pohádkou s orientálními motivy a poučením „Student a volavka“
  • Jiráskovo gymnázium Náchod – dramatická výchova sekundy A a B s příběhem „Čert a švec“
  • ZUŠ Liptovský Hrádok ze Slovenska s představením, které hravou formou zpracovává starý známý námět pohádky Boženy Němcové „Sůl nad zlato“
  • školní divadélko ,,Kurtynka“ Bardo z Polska s dramatizací legendy o zázracích, které se udály v Bardě a jsou neodlučně spjaty se zdejším mariánským poutním místem
  • Soubor základní školy v Przyleku z Polska s představením „Zázrak v Bardě“

Soubory předvedly pestrou škálu vystoupení, ve kterých se střídaly techniky i styly divadelní práce. Pestrost přehlídky přispěla i k velmi kladnému ohlasu z řad diváků a návštěvníků festivalu.

Sobotní podvečer byl pak věnován zaslouženému oddechu a zábavě. V zahradě Vily Čerych proběhlo opékání buřtů a rej skřítků s diskotékou.

V neděli dopoledne si účastníci zacestovali po Evropě při dobrodružné hře, kterou pro ně připravilo v zahradě Vily Čerych Středisko volného času Bájo. Vedoucí jednotlivých souborů se sešli k závěrečné poradě, jejímž cílem bylo zhodnotit V. ročník festivalu a zamyslet se nad jeho budoucností. Víkendové setkání bylo poté zakončeno a účastnici se, plni dojmů a zážitků rozjeli do svých domovů.

Festival báchorek a pověstí  2009 se konal za podpory Královéhradeckého kraje, města Česká Skalice, Nadace města Náchoda a ZD Dolany.

Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Královéhradeckého kraje,

Města Česká Skalice a Nadace města Náchoda.