Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Cena Ladislava Čerycha 2016

V pátek 20. května proběhl ve Vile Čerych slavnostní podvečer. Konal se zde již jedenáctý ročník udílení Ceny Ladislava Čerycha, jehož cílem je poděkovat přispěvatelům a dobrovolníkům, kteří pomáhají při obnově Vily Čerych a přilehlé zahrady.

Cena Ladislava Čerycha byla udělena městu Česká Skalice, a to za dlouhodobou spolupráci a finanční příspěvek v roce 2015 na dokončení a obnovu rozária. Cenu si převzal osobně starosta města, pan Martin Staněk. „Jsme velmi rádi, že můžeme předat cenu městu Česká Skalice, neboť si velmi vážíme podpory, které se nám dlouhodobě dostává při obnově Vily Čerych,“ říká Jiří Kmoníček, ředitel Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s., jež Vilu provozuje.

Na slavnostním večeru zaznělo také poděkování ostatním dárcům a přispěvovatelům, díky kterým se podařilo v roce 2015 dokončit rozárium a začít práce na odvlhčení suterénu. Večerem provázela moderátorka, paní Romana Pacáková, zazněla slova k historii daru Vily od členky správní rady Nadace rozvoje občanské společnosti Hany Frištenské a plány další obnovy objektu z úst ředitele Centra rozvoje Jiřího Kmoníčka.

Celou akci hudebně doprovázelo duo JARSEN. Návštěvníci mohli zhlédnout výstavu „Proměny“, která mapuje historii Vily a přilehlé zahrady od výstavby objektu ve dvacátých letech minulého století přes postupné chátrání až do dnešní doby, kdy i díky dárcům dochází k obnově.

V minulých letech ocenění obdrželi:

Firma Ammann za finanční příspěvek na obnovu velkého zahradního altánu

Architektky Zuzana Rákosníková a Eva Vízková za obětavou pomoc při rekonstrukcích Vily i zahrady

Firma PEKO za finanční dar na osvětlení zahrady

Mgr. Jana Fišerová – Vzdělávací agentura za finanční podporu a pořádání vzdělávacích akcí ve Vile

Jaroslav Bouček – producent filmu Odcházení – za obnovu mlatových cest v zahradě a propagaci Vily Čerych

Dr. Jan Zbytovský za finanční podporu obnovy rozária

Firma Platex (dnes BN International) za finanční dar určený na obnovu rozária a za materiální podporu při vydání knihy o Vile Čerych

Firma METEL, s.r.o., z České Skalice za dlouhodobou spolupráci, která významně přispěla k obnově a provozu Vily Čerych

Firma Prádelna čistírna Jan Fišer za finanční příspěvek na obnovu vybavení Vily Čerych

Za Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., Jana Somernitzová

 

Fotogalerie

 

Akce je podpořena grantem Města Česká Skalice.