Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Cena Ladislava Čerycha 2014

Poděkování dárcům, kteří přispívají svou prací nebo materiálními či finančními dary k obnově Vily Čerych a její zahrady. To bylo tématem již 9. ročníku udílení Ceny Ladislava Čerycha, které se konalo 23. května 2014.

Květnová slavnost příjemně plynula v rytmu jazzu, blues a swingu. Nejprve organizátoři, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti, paní Hana Šilhánová, společně s ředitelem Centra rozvoje Česká Skalice, panem Jiřím Kmoníčkem, zhodnotili uplynulé ročníky. Připomněli, že se ocenilo na osm firem či jednotlivců, kteří podpořili obnovu či provoz Vily Čerych a její zahrady. Zmínili, že díky fotografiím si uvědomují, kolik nových věcí se podařilo obnovit, co se podařilo upravit k obrazu dobovému - prvorepublikovému, či co vše je nutné pravidelně udržovat.

Cena Ladislava Čerycha za rok 2013 byla udělena společnosti METEL, s.r.o. z České Skalice za dlouhodobou spolupráci, která významně přispěla k obnově a provozu Vily Čerych. Cenu si přišli převzít bratři Josef a Tomáš Metelkovi. „Jsme poctěni a bereme tuto krásnou cenu jako závazek do budoucna,“ řekl přímo při předávání pan Tomáš Metelka.

Již teď máme několik jmen a společností, kterým bychom rádi poděkovali. Proto se těšíme na jubilejní 10. ročník, který se uskuteční opět v květnu příštího roku.

Akce byla podpořena grantem Města Česká Skalice.