Záveřečná konference  - Život a podnikání v chráněných územích

Protože realizace projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččno údolí bude ukončena již v červnu 2010, uspořádali jsme zajímavou závěrečnou konferenci. Proběhla  dne 15.4.2010 na Žernově v místní sokolovně na téma „Život a podnikání v chráněných územích“. V příjemném prostředí místní sokolovny se sešlo více než 90 účastníků z řad odborné i široké veřejnosti. Všechny příchozí zaujala tématická výzdoba sokolovny od dětí z okolních základních škol a SVČ BÁJO Česká Skalice a krásná výstava fotografií s přírodní tématikou od studentů střední školy Academia Mercurii v Náchodě.

Jednodenní konference se zúčastnili odborníci z řad profesionálních ochránců přírody, subjektů působících v chráněných územích a podnikatelé, kteří v těchto oblastech vykonávají svojí činnost. Na konferenci vystoupili zástupci těchto organizací: Správa CHKO Broumovsko, AOPK Hradec Králové, Sdružení chovatelů ovcí a koz ČR, Agentura pro rozvoj Broumovska, Hnutí Duha Podorlicko, Academia Mercurii, soukromá střední škola - Náchod, Lesy ČR - LS Rychnov n. Kn. a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno. Záštitu nad touto akcí převzalo město Česká Skalice.První část konference byla věnována životu a podnikání v chráněných územích při dodržování principů trvale udržitelného života. Nechyběli ani konkrétní příklady dobré, ale i špatné praxe. Se svými zkušenostmi se podělili i další zástupci ze Správy NP Stolové Hory a starosta obce Jívka u Trutnova.Po obědě následovala exkurze s odborným výkladem po Babiččině údolí.

 

Další podrobnosti ke konferenci naleznete v přiložených souborech

Plakát konference (dokument Adobe PDF)Plakát konference 260.9 KB

 

Pozvánka na konferenci (dokument Adobe PDF)Pozvánka na konferenci 141.7 KB

 

Tisková zpráva z konference (dokument Adobe PDF)Tisková zpráva z konference 140.8 KB

 

Sborník příspěvků přednášejích (dokument Adobe PDF)Sborník příspěvků přednášejích 1.9 MB

 

Seznam zapojených škol (dokument Adobe PDF)Seznam zapojených škol 243.8 KB

 

Hodnocení dotazníků od účastníků konfernce ke studii rozvoje šetrného cestovního ruchu v Babiččině údolí (dokument Adobe PDF)Hodnocení dotazníků od účastníků konfernce ke studii rozvoje šetrného cestovního ruchu v Babiččině údolí 346.8 KB