Podpořte nás

Pokud chcete pomoci lidem prchajícím před válkou, můžete přispět prostřednictvím transparentního účtu 2002172892/2010

Financujeme kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany.

Ukrajina-640x427

Záveřečná konference  - Život a podnikání v chráněných územích

Protože realizace projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččno údolí bude ukončena již v červnu 2010, uspořádali jsme zajímavou závěrečnou konferenci. Proběhla  dne 15.4.2010 na Žernově v místní sokolovně na téma „Život a podnikání v chráněných územích“. V příjemném prostředí místní sokolovny se sešlo více než 90 účastníků z řad odborné i široké veřejnosti. Všechny příchozí zaujala tématická výzdoba sokolovny od dětí z okolních základních škol a SVČ BÁJO Česká Skalice a krásná výstava fotografií s přírodní tématikou od studentů střední školy Academia Mercurii v Náchodě.

Jednodenní konference se zúčastnili odborníci z řad profesionálních ochránců přírody, subjektů působících v chráněných územích a podnikatelé, kteří v těchto oblastech vykonávají svojí činnost. Na konferenci vystoupili zástupci těchto organizací: Správa CHKO Broumovsko, AOPK Hradec Králové, Sdružení chovatelů ovcí a koz ČR, Agentura pro rozvoj Broumovska, Hnutí Duha Podorlicko, Academia Mercurii, soukromá střední škola - Náchod, Lesy ČR - LS Rychnov n. Kn. a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno. Záštitu nad touto akcí převzalo město Česká Skalice.První část konference byla věnována životu a podnikání v chráněných územích při dodržování principů trvale udržitelného života. Nechyběli ani konkrétní příklady dobré, ale i špatné praxe. Se svými zkušenostmi se podělili i další zástupci ze Správy NP Stolové Hory a starosta obce Jívka u Trutnova.Po obědě následovala exkurze s odborným výkladem po Babiččině údolí.

 

Další podrobnosti ke konferenci naleznete v přiložených souborech

Plakát konference 260.9 KB

 

Pozvánka na konferenci 141.7 KB

 

Tisková zpráva z konference (dokument Adobe PDF)Tisková zpráva z konference 140.8 KB

 

Sborník příspěvků přednášejích 1.9 MB

 

Seznam zapojených škol 243.8 KB

 

Hodnocení dotazníků od účastníků konfernce ke studii rozvoje šetrného cestovního ruchu v Babiččině údolí 346.8 KB