12.4.2012 13:58

Pasport místních památek

Na území MAS Mezi Úpou a Metují bude probíhat mapování nemovitých kulturních památek, jako jsou například kostely, fary, kaple, tvrze, památné domy a drobné památky, zejména kříže, památníky, kapličky, pomníky, sochy, smírčí kříže apod. Dojte tak vyhledání památek, zaměření GPS souřadnic, vytvoření fotodokumentace a zejména zjištění technického stavu a dalších dostupných informací. Mapování památek a veškeré informace se využijí pro vytvoření soupisu památek (pasportu), který bude významným podkladem pro další činnost Regionálního informačního centra i pro obce samotné, které tak získají podklady např. pro publikační a propagační činnost, zpracování kronik, tvorbu informačních map a tabulí či navrhování tematicky zaměřených tras a také pro případné opravy drobných památek.  Tímto bychom Vás rádi vyzvali ke spolupráci a požádali o poskytnutí informací o těchto drobných a méně známých památkách, které se nacházejí ve Vaší obci a přilehlém okolí. Sběr informací probíhá na e-mailu infocentrum@ceskaskalice.cz. Za Vaši pomoc při této aktivitě, jejíž výstupy budou k dispozici všem zájemcům, Vám předem děkujeme!

Přečteno: ×