Vzdělávací kurzy

Nabídka vzdělávacích kurzů Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s.

 

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., nabízí vzdělávací kurzy z oblasti veřejných zakázek a cestovního ruchu.

U prezenčních a kombinovaných kurzů je v ceně zahrnuto drobné občerstvení.

 

Veřejné zakázky

 

Kombinované kurzy

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU - transparentně, přehledně a bez zbytečné administrativy

Cílem kurzu je pomoci účastníkům zorientovat se v problematice zakázek malého rozsahu a jejich vztahu k Zákonu o veřejných zakázkách i k dotačním příručkám a pravidlům.

Absolventi budou mít přehled o základních mantinelech, které v zadávání zakázek malého rozsahu určuje nutnost dodržovat zásady transparentnosti, rovného přístupu a nediskriminace a o tom, jak zajistit jejich bezpodmínečné dodržování a zároveň nezatěžovat zadávací proces nadměrnou administrativou a časovou náročností.

Kurz je primárně určen pro mírně pokročilé, ale neztratí se v něm ani úplní začátečníci.

Po absolvování prezenční části následuje samostudium, závěrečná část bude ve formě webináře.

Lektor: Michal Kudrnáč

Cena: 1850 Kč s DPH. U prezenční části je v ceně zahrnuto drobné občerstvení.

Časová náročnost: 5 hodin prezenční výuky, samostudium (2 hodiny), 1 x webinář (3 hodiny), celkem 10 hodin

Způsob zakončení: zpracování úkolu, poté předání osvědčení podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pro průběžné vzdělávání / průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky (podle § 20 zákona)

Termín prezenční části: 21. června 2016 od 9 do 14 hodin

Termín webináře: 28. června 2016 od 9 do 12 hodin

Vzdělávací program je akreditován podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

 

Zájemci o kurz se mohou hlásit do 17. června 2016 na e-mail: michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu.

Přihláška (dokument MS Word)Přihláška

Pozvánka (dokument Adobe PDF)Pozvánka

 

Veřejné zakázky: právní rámec, praxe, nejnovější úpravy

Cílem kurzu je především naučit se samostatně zvládnout nejběžnější způsoby zadání veřejné zakázky, připravit si podklady, stanovit požadavky na kvalifikaci a hodnoticí kritéria, zpracovat a zveřejnit zadávací dokumentaci, koordinovat jednání komisí a zákonným způsobem výběrové řízení ukončit. Kurz je primárně určen pro mírně pokročilé, ale neztratí se v něm ani úplní začátečníci.

Po absolvování první prezenční části následuje výuka formou e-learningu (samostudium, webinář), závěrečná část bude opět prezenční. Účastníci získají přístup do e-learningového modulu, který problematiku prohlubuje.

Lektor: Michal Kudrnáč

Cena: 4950 Kč bez DPH / 5990 Kč s DPH. U prezenčních částí je v ceně zahrnuto drobné občerstvení.

Časová náročnost: 2 dny (6 + 6 hodin), 2 x webinář (2 + 2 hodiny), samostudium (8 hodin), celkem 24 hodin

Způsob zakončení: zpracování úkolu, poté předání osvědčení podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pro průběžné vzdělávání / průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky (podle § 20 zákona)

Vzdělávací program je akreditován podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

 

 

Cestovní ruch

 

Prezenční kurzy

Minimum pro produkci a realizaci akcí

Tento kurz by měl být každému pomocníkem při pořádání akcí. Jeho absolvováním získá účastník praktický návod na pořádání akce a připraví si vlastní projektový záměr.

Kurz je pojat jako praktická dílna. Účastník získá sumář zkušeností z praxe (právní minimum, marketing, fundraising) a následně si připraví komplexní projektový záměr.

Lektor: Mgr. Jan Balcar, Ph.D., Bc. Kateřina Valdová

Cena: 800 Kč

Časová náročnost: 2 dny (8 + 4 = 12 hodin)

Způsob zakončení: zpracování úkolu

 

Komunikační dovednosti

Cílem kurzu je rozvíjet dovednosti účastníků v oblasti mezilidské komunikace s důrazem na využití prvků asertivity, dále získat nástroje pro zvládání obtížných situací při jednání s klienty a vylepšit prodejní dovednosti. Součástí kurzu bude i problematika neverbální komunikace a upozornění na chyby v komunikaci v pracovním prostředí.

Lektor: PhDr. Leona Dolejšová

Cena: 1000 Kč

Časová náročnost: 2 dny (8 + 8 = 16 hodin)

Způsob zakončení: test

 

Kombinované kurzy

Prezentační dovednosti

Cílem tohoto kurzu je naučit účastníky, jak si mají připravit prezentaci pro danou situaci, jak co nejefektivněji předat správné informace a především jak zlepšit své prezentační schopnosti.

Kurz je kombinovaný. Po absolvování první, prezenční části v rozsahu 8 hodin, získají účastníci přístup do e-learningového modulu, který problematiku doplňuje.

Lektor: Mgr. Vladimír Fišera

Cena: 500 Kč

Časová náročnost: 1 den (7 hodin) + přístup do e-learningového prostředí 14 dní (samostudium v rozsahu 5 hodin)

Způsob zakončení: test, zpracování úkolu

 

Geografie regionu Kladské pomezí

Cílem kurzu je seznámit účastníky s oblastí Kladského pomezí, jež je vyhledávanou turistickou destinací, a prohloubit jejich znalosti o území. Kurz je zaměřen na geografii, historii, přírodu a její ochranu v tomto regionu.

Účastníci nejprve získají přístup do e-learningového prostředí, kde budou mít uloženy materiály k samostudiu. Další částí kurzu je webinář – seminář přes internet. Kurz je zakončen terénní exkurzí s odborným výkladem.

Poznámka: E-learningová část kurzu je rovněž nabízena jako samostatný distanční kurz.

Lektor: Mgr. Petr Köppl

Cena: 500 Kč

Časová náročnost: přístup do e-learningového prostředí 1 měsíc, samostudium v rozsahu 15 hodin + exkurze 4 hodiny

Způsob zakončení: test

 

Distanční (e-learningové kurzy)

Základy marketingu a ekonomie pro cestovní ruch

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s moderním pojetím marketingu se zaměřením na cestovní ruch. Aplikace marketingu a znalost ekonomických souvislostí může posílit konkurenceschopnost na silně konkurenčním trhu, kterým trh cestovního ruchu jednoznačně je.

Cena: 100 Kč

Časová náročnost: přístup do e-learningového prostředí 1 měsíc, samostudium v rozsahu 15 hodin

Způsob zakončení: test

Termín: kdykoli

Zájemci o kurz se mohou kdykoli přihlásit, kontakt: Radka Jansová, 491 453 870, radka.jansova@centrumrozvoje.eu

 

Venkovský cestovní ruch a ubytování v soukromí

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s pojmem a problematikou venkovského cestovního ruchu a jeho úlohou ve vztahu k udržitelnému cestovnímu ruchu. Dalším cílem je poskytnutí nezbytných informací k provozu ubytování v soukromí.

Cena: 100 Kč

Časová náročnost: přístup do e-learningového prostředí 1 měsíc, samostudium v rozsahu 15 hodin

Způsob zakončení: test

Termín: kdykoli

Zájemci o kurz se mohou kdykoli přihlásit, kontakt: Radka Jansová, 491 453 870, radka.jansova@centrumrozvoje.eu

 

Geografie regionu Kladské pomezí

Cílem kurzu je seznámit účastníky s oblastí Kladského pomezí, jež je vyhledávanou turistickou destinací, a prohloubit jejich znalosti o území. Kurz je zaměřen na geografii, historii, přírodu a její ochranu v tomto regionu.

Poznámka: Ve spojení s webinářem a terénní exkurzí je kurz rovněž nabízen jako kombinovaný.

Cena: 100 Kč

Časová náročnost: přístup do e-learningového prostředí 1 měsíc, samostudium v rozsahu 15 hodin

Způsob zakončení: test

Termín: kdykoli

Zájemci o kurz se mohou kdykoli přihlásit, kontakt: Radka Jansová, 491 453 870, radka.jansova@centrumrozvoje.eu