24.10.2018 13:55

Vila Čerych nabídne v listopadu zajímavé akce

Stejně jako říjen se i listopad ve Vile Čerych ponese v duchu oslav 100 let od založení Československa.

Nechte se nalákat na zajímavé akce, přednášky, nebo koncerty – a to vše v prostředí prvorepublikového sídla rodiny Čerychovy.

 

Od 5. listopadu budete mít možnost navštívit výstavu s názvem Architektura ve službách První republiky. Výstava vás seznámí s významnými prvorepublikovými stavbami Královéhradeckého kraje. V rámci výstavy se uskuteční vernisáž – na tu jste zváni v pondělí 5. listopadu. Dále se k výstavě váže přednáška pana Jiřího Balského, ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově. Na tu se můžete těšit v pondělí 12. listopadu. Samotná výstava je přístupná do 29. listopadu.

Páteční odpoledne 16. listopadu bude patřit přednášce paní PhDr. Jany Hofmanové. Ta přiblíží různě vnímané role T. G. Masaryka v dějinách: bořitel Rakouska-Uherska, zakladatel Československé republiky, v níž utvářel oficiální podobu demokratického prezidenta. Přednáška T. G. Masaryk – Cesta k samostatnému československému státu začíná v 17 hodin.

Na přednášku naváže koncert Hudba v myšlenkách Masarykových. V pořadu zazní skladby  českých a slovenských autorů od 19. století až po současnost (A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů, J. Hatrík, J. Macek, P. Zagar, V. Trojan a další).

V úterý 20. listopadu ve Vile Čerych představí paní Rezková a paní Špatenková knihu Nebylo jim souzeno žít. Ta je věnována  sokolským hrdinům, kteří se účastnili sokolského odboje. Kniha přiblíží pohnuté osudy 160 sokolů a sokolek z župy Podkrkonošské-Jiráskovy a župy Orlické, kteří byli vězněni a popraveni či umučeni během druhé světové války.

Zajímavé vyprávění o cestě kolem světa na staré motorce Bramboře vás čeká 22. listopadu. Vyprávět bude Kateřina Kadlusová a František Nykl, kteří vás zavedou do 29 zemí celého světa.

Pátek 23. listopadu bude patřit vzdělávání. Vila Čerych bude místem setkání škol  a institucí Královéhradeckého kraje zabývajících se ekologickou výchovou. Letošním tématem je aktivní občanství. Na setkání vás zve Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER, Centrem rozvoje Česká Skalice a Královéhradeckým krajem. Zájemci se mohou jen do 31. října!

Po letní pauze se do Vily Čerych vrací oblíbené Relaxační malování. Na to se můžete těšit v pátek 23. listopadu. Suchým pastelem se bude malovat úplňková magická levandulová mandala, nebo andělé a nebeská zář.

Poslední akce tohoto přehledu, na kterou vás zveme, jsou Adventní trhy a Mikuláš ve Vile Čerych. Ty vás čekají v sobotu 1. prosince. Budete si moci zakoupit tradiční výrobky a u některých také zhlédnout jejich výrobu, zaposlouchat se do vystoupení pěveckého souboru ZUŠ Česká Skalice, nebo ochutnat svařené víno, nealkoholický punč, klobásy, a jiné pochutiny. Od 15 hodin čeká na ty nejmenší loutkové představení s názvem „Jak to bývá u medvědů“. Následovat bude Mikulášská nadílka.

Bližší informace o časech, vstupném, kontakty a další najdete na webu www.centrumrozvoje.eu.

Těšíme se na vás!

Sabina Štelbaská

 

Centrum rozvoje Česká Skalice (CRČS), o.p.s., od roku 2003 provozuje vzdělávací středisko Vilu Čerych. Vilu i přilehlou zahradu za pomoci různých projektů i dobrovolnických aktivit postupně opravuje a zvelebuje a vytváří prostor pro setkávání, vzdělávání i odpočinek. Svou činností přispívá k rozvoji regionů našeho kraje, aktivizuje občanskou společnost, rozvíjí mezinárodní spolupráci, aktivně se podílí na ekologické výchově a osvětě a podporuje místní vzdělanost a kulturu. V roce 2014 se Centrum rozvoje transformovalo z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.

 

Přečteno: 146×