27.10.2018 10:52

V Malé Skalici zakopali ke kořenům lípy vzkaz pro budoucí generace

V sobotu 20. října odpoledne se sešla v zahradě Vily Čerych skupinka nadšenců, aby společně oslavili 100 let republiky vysazením stromu.

„Šestnáctý ročník Slavnosti stromů je pro letošek spojen s výročím sta let od založení republiky. Proto jsme tuto akci pojali tematicky a pro výsadbu zvolili veřejné prostranství,“ říká organizátorka,  Terezie Netrestová z Centra rozvoje Česká Skalice.

Tomu odpovídal i program. Po fáborcích v barvách trikolory šli všichni účastníci od Vily Čerych až na místo, které bylo vybráno pro výsadbu lípy – našeho národního stromu, do parčíku v ulici Klicperova pod maloskalickým hřbitovem. Kdo chtěl, mohl do skleněné lahve vhodit vzkaz pro budoucí generace. Tato lahev se vzkazy byla poté zakopána ke kořenům lípy.

Strom dále vysvětil pan farář, Mons. ICLic. Mgr. Václav Hegr za doprovodu dvou písní hudebního souboru Vox humana. Účastníci nakonec natřeli kůly, sloužící jako opora pro mladý stromek, do národních barev České republiky – bíle, modře a červeně, aby bylo již z dálky vidět, že byl vysazen nový pamětní strom. Lípu včetně opěrných kůlů zajistilo Město Česká Skalice.

Doufáme, že se lípě bude dařit a již nyní se těšíme na příští ročník této akce.

Fotogalerie

 

Sabina Štelbaská

 

Centrum rozvoje Česká Skalice (CRČS), o.p.s., od roku 2003 provozuje vzdělávací středisko Vilu Čerych. Vilu i přilehlou zahradu za pomoci různých projektů i dobrovolnických aktivit postupně opravuje a zvelebuje a vytváří prostor pro setkávání, vzdělávání i odpočinek. Svou činností přispívá k rozvoji regionů našeho kraje, aktivizuje občanskou společnost, rozvíjí mezinárodní spolupráci, aktivně se podílí na ekologické výchově a osvětě a podporuje místní vzdělanost a kulturu. V roce 2014 se Centrum rozvoje transformovalo z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.

 

 

 

Přečteno: 272×