12.4.2012 13:59

Projektové poradenství a administrativa veřejných zakázek

Již od roku 2008 nabízí Centrum rozvoje Česká Skalice služby v oblasti projektového managementu. To zahrnuje přípravu, zpracování a podávání žádostí, zejména do evropských dotačních programů, ale i následnou administraci. Součástí nabízených služeb je i finanční řízení, monitoring či výběrová řízení dle pravidel daného dotačního titulu.

Projektový management je zaměřen zejména na přeshraniční spolupráci s Polskou republikou, a na Operační program životní prostředí. V oblasti životního prostředí jsme úspěšně podali přes dvacet žádostí, které získaly finanční podporu. Jejich celkový objem převyšuje 100 milionů korun.

Další samostatnou oblastí našich služeb jsou veřejné zakázky, které realizujeme v řádu desítek ročně. Naše zkušenosti sahají od zakázek malého rozsahu mimo režim zákona až po nadlimitní veřejné zakázky zadávané formou otevřených řízení. Umíme kvalitně připravit jak zakázky na stavební práce, tak dodávky nebo služby (včetně úvěrů, odpadů, projektových prací apod.). Od loňského roku nabízíme i možnost elektronických aukcí.

Specifickým způsobem zadání veřejných zakázek, zejména v oblasti architektonických či urbanistických studií, v územním plánování či třeba grafických návrhů, je soutěž o návrh. I s tímto nepříliš rozšířeným, byť pro zadavatele mnohdy mimořádně podnětným způsobem, máme zkušenosti, které dokážeme využít nejen v případě organizací architektonických či jiných soutěží, ale i při semináři „Nebojte se architektonických a urbanistických soutěží“, jehož uspořádání nabízíme všem zájemcům.

Využijte našich odborných a prověřených služeb i vy!

 

Michal Kudrnáč

Přečteno: ×