12.4.2012 13:50

Nebojte se architektonické a urbanistické soutěže

Centrum rozvoje Česká Skalice uspořádalo ve čtvrtek 15. března 2012 ve vzdělávacím středisku Vila Čerych seminář „Nebojte se architektonické a urbanistické soutěže“. Seminář seznamující se spíše nedoceněnými způsoby výběru projektantů byl určen pro zástupce obcí, mikroregionů, pracovníky samosprávy i ostatní zájemce včetně veřejnosti. Účastníků se nesešlo mnoho, ale všichni akci ohodnotili kladně. Pravidly pořádání zatím nepříliš rozšířených soutěží provázeli ing. arch. Petr Lešek (architekt ateliéru PROJEKTIL ARCHITEKTI, s. r. o., který je předsedou pracovní skupiny Transparentní zadávání veřejných zakázek při České komoře architektů), ing. arch. Ludvík Grym (předseda pracovní skupiny pro soutěže) a Michal Kudrnáč (sekretář soutěže na přístavbu ZUŠ Úpice).

V dopoledním bloku Michal Kudrnáč vysvětlil právní rámec soutěže o návrh a Soutěžní řád České komory architektů (ČKA). Upozornil též na zakázky malého rozsahu. Po tomto tématu se rozproudila první debata, ve které zaznívala skepse k výběru zpracovatele územního plánu pomocí soutěže o návrh, kde není nic ke kreativnímu řešení. To přednášející ihned vyvrátili a poukázali na konkrétní příklady. Jeden z přednášejících Petr Lešek následně předestřel smysl soutěže o návrh: „Je to transparentní a kontrolovatelná cesta k získání ekonomicky nejvýhodnějšího způsobu řešení zadání. Akce se hodnotí jako celek – cena projektu, stavby i provozu – a také kvalita řešení - provozní vazby, důraz na kvalitu provedení stavby díky kvalitnímu projektu, zapojení do prostředí a estetika“, řekl Lešek. „Soutěž o návrh má velkou škálu úloh od interiéru, přes stavby, veřejné prostory až po územní plány“, doplňuje Petr Lešek.

Odpoledne Michal Kudrnáč představil již proběhlou architektonickou soutěž, včetně problémů vzniklých během jejího průběhu, realizovanou pro Základní uměleckou školu A. M. Buxton v Úpici. „Soutěž byla zahájena loni v červnu a vyhlašovatele i organizátory překvapil mimořádně velký zájem, který mezi architektonickými týmy vzbudila – hodnotilo se z 81 návrahů. Samotný průběh soutěže provázely komplikace, které na podzim vyústily v to, že musela být jmenována nová porota. Jejím předsedou se stal docent Zdeněk Jiran, odbornou část dále reprezentovali architekti Vlado Milunić a Martin Peterka spolu s Petrem Leškem coby náhradníkem. Tato porota vybrala v listopadu 2011 5 návrhů, které postoupily do druhého kola, a z nich pak počátkem ledna vybrala vítěze, kterýmse stal brněnský tým složený z architektů Doc. Ing. Miloslava Meixnera, CsC., Ing. arch. Tomáše Růžičky, Ing. arch. Romana Strnada, Jiřího Tomíčka, a Ing. arch. Jana Vrbky“, říká Kudrnáč.

Na závěr Ludvík Grym shrnul zkušenosti soutěží při ČKA a přečetl hodnocení architektonické soutěže na expozici „Němci v Čechách“ od ředitelky Collegia Bohemica Blanky Mouralové, vyhlašovatele soutěže.

Centrum rozvoje Česká Skalice ve spolupráci s Českou komorou architektů jsou připraveni potencionálním zájemcům poskytnout konzultace k těmto soutěžím. V případě Vašeho zájmu je nutné se předem domluvit na konzultaci: Jiří Kmoníček, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice, t.: +420 491 451 136, jiri.kmonicek@centrumrozvoje.eu

 

Prezentace 5.2 MB

 

Petr Lešek, Pavla Dušková

Přečteno: ×