12.7.2012 10:25

Jak vypadá v reálu průzkum břidlicového plynu?

Naše občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice získalo grantovou podporu na organizaci exkurze do Polska s cílem získat více informací a praktických zkušeností ohledně průzkumu zásob a těžby břidlicového plynu přímo v místech, kde byly provedeny první průzkumné vrty, ale i v místech, kde se zdvihla vlna odporu místních obyvatel.

Navázali jsme kontakty v Polsku, kde bychom chtěli zhlédnout vrtné věže, ale také navštívit obce, které s vrty nesouhlasily. Chceme být přítomni též probíhajícímu hydraulickému štěpení, které se má uskutečnit u obce Syczyn na konci července.

Naše exkurze je vedena snahou získat co nejvíce objektivních informací, neboť je nám jasné, že zejména informace poskytované těžařskými společnostmi médiím jsou často silně zkreslené. Rádi bychom tedy vám, zástupcům dotčených obcí, měst, zainteresovaných nevládních organizací, zástupcům státní správy i médií, umožnili získání těchto informací přímo na místě. 

Předběžně plánovaný termín je od 29. 7. do 31. 7. 2012 Termín bude upřesněn v závislosti na programu, především na době provedení frakování, jehož bychom chtěli být očitými svědky.

Přestože bude exkurze spolufinancována z programů Rychlý grant Nadace VIA a Open Society Fund, na úhradu nákladů s dopravou, tlumočením, ubytováním a částečně i stravováním je třeba uhradit účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč. 

Žádáme vás o vyjádření vašeho zájmu o účast na této exkurzi, a to na e-mail iljana.berankova@centrumrozvoje.eu nebo na tel. 491 451 116, kde vám rádi sdělíme i veškeré další informace. Vaše vyjádření očekáváme nejpozději do 20. července 2012.

Bližší organizační pokyny budeme následně rozesílat vážným zájemcům o účast na této exkurzi.

Přečteno: ×