4.5.2022 11:04

Humanitární Projekt pomoci – projekt spolupráce

V Česká Skalice v březnu, vznikl humanitární partnerský projekt spolupráce.

Město Česká Skalice, MAS Mezi Úpou a Metují a Centrum rozvoje Česká Skalice o.p.s. se rozhodly společně pomáhat utečencům z Ukrajiny, kteří hledají nový domov v našem regionu. Počty osob se stále mění, ale v souhrnu v České Skalici a blízkém okolí (Velká Jesenice, Vysokov, Provodov – Šonov, Mezilečí…) se usídlilo více jak 200 osob.

Do projektu jsme začlenili následující aktivity:

  • Výuka českého jazyka pro dospělé (od 16 let)

V prostorách ZŠ v České Skalici (učebna byla poskytnuta zdarma) jsme od 28. března započali dva běhy výuky, celkem pro 40 osob. Zájem o výuku roste, a tak hledáme další prostředky na lektory, abychom mohli kurzy rozšířit. Frekvence výuky probíhá 2x týdně po 2 vyučovacích hodinách. Výuka češtiny probíhá také v obci Vysokov.

  • Pomoc při začleňování ukrajinských dětí do škol

V ZŠ Česká Skalice nově pomáhá od 22. března s výukou dětí lektorský tým pod vedením Mgr. Hany Šimbovské, učí pravidelně 1 x týdně a to dvě vyučovací hodiny češtinu. Výuku navštěvují děti z 1. stupně (cca 10 dětí) a děti z 2. stupně (cca 18 dětí). V týmu dále pracuje Květa Ležovičová, společně s ukrajinskou pedagožkou Larisou Kovalchuk. Z důvodů dobrých výsledků, plánuje vedení školy výuku rozšířit.

  • Materiální pomoc

V blízkém okolí probíhají na několika místech humanitární sbírky materiálu, ošacení, trvanlivých potravin, potřeb do domácností, lůžkovin, drobného nábytku a podobně. Získaný materiál se pro potřebné distribuuje přímo v našem regionu, nebo část sbírek je posílána do válkou postiženou Ukrajiny.

V březnu a dubnu proběhl ve Staré radnici v České Skalici humanitární bazar, který navštívilo více jak 80 běženců z Ukrajiny. Vybrali si zdarma, či za symbolickou cenu, především ošacení, ale i potřeby pro domácnost.

  • Adaptace dětí z Ukrajiny

V jarním a letním období plánujeme práci tzv. adaptačních skupin, kde by si děti z Ukrajiny společně s místními dětmi pomocí výletů, procházek a táborů, zvykaly na nové prostředí i kamarády. Máme zkušenost, že české děti jsou k novým spolužákům a sousedům velmi přátelští a pomáhají jim zvládat jejich těžkou situaci.

  • Pomoc při hledání zaměstnání, či brigád

Běženci z Ukrajiny, především matky s dětmi, přicestovali do naší vlasti většinou pouze s batohem na zádech. Mají minimálně věcí potřebných k životu. Náš stát jim poskytuje malou finanční podporu na začátek, ale jejich hlavní potřebou, po umístění děti do škol, je najít si zaměstnání. Uvědomují si, že k profesi, kterou vykonávali na Ukrajině, se tak rychle nedostanou, přijímají tak jakoukoliv práci. Potřebují peníze, aby zde mohli přebývat. Prosíme podnikatele z našeho regionu, kteří mohou nabídnout vhodnou práci, aby svou nabídku směřovali do Regionálního informačního centra v České Skalici.    

  • Poradenská pomoc

Rádi bychom zajistili pro lidi z Ukrajiny konkrétní pomoc ve formě poradenství. Každé pondělí od 15 do 17 hodin ve Staré radnici v České Skalici, (v prostorách kanceláře CRČS, o.p.s. v prvním poschodí) otvíráme „Poradnu pro Ukrajinské občany“. Chceme pomáhat řešit jejich konkrétní problémy a požadavky. Svoji pomoc budeme směřovat vždy k jednotlivcům a doprovázet je v začleňování do české společnosti.

  • Pomoc při hledání ubytování

Všechny tři subjekty našeho společného projektu, oslovují soukromé osoby (majitele domů i bytů), ubytovatele a to především ve své obci, potažmo na celém území MAS Mezi Úpou a Metují. Hledáme pro jednotlivce i rodiny to nejlepší řešení. Dobrou zkušenost máme s ubytováním v soukromí. Lidé Ukrajincům nabídnou nejen ubytování, ale snaží se jim celkově pomáhat. Seznamují je s místním prostředím, komunikují s nimi, učí je česká slova, poradí při běžném životě. Tímto způsobem se nejlépe běženci z Ukrajiny stávají „místními lidmi“. Někteří se budou vracet do své rodné země ihned, jak skončí válka, ale lidé například z Luhanské oblasti se už nemají kam vrátit. Obracíme se na vás, majitelé domu či bytu, zvažte svoji pomoc a nabídněte těmto lidem, kteří ne vlastní vinou přišli o své domovy, ubytování v soukromí. Očekávají základní vybavení: lůžka, stůl se židlemi, kuchyňský kout a sociální zařízení. Vaše nabídky směřujte prosím do Regionálního informačního centra v České Skalici, nebo přímo na e-mail: kveta.lezovicova@centrumrozvoje.eu   

 

Nejen z pohledu utrpení ukrajinského národa by bylo ideální, pokud by válka skončila co nejdříve. Pak by se velké množství uprchlíků okamžitě vrátilo zpět a začali svou zem obnovovat. Ale než se tak stane, buďme solidární a pomáhejme co nejvíce lidem, kteří přišli nejen o své životní jistoty, ale bohužel i o své blízké. Věříme, že společně dokážeme těmto lidem najít nové místo a podmínky pro klidný život.   

 

 

Děkujeme všem, kteří pomáhají a přispívají jako dobrovolníci, nebo dary. Pokud máte chuť přispět na pomoc lidem prchajícím před válkou v našem regionu můžete například přispět na transparentní účet: 2002172892/2010.

 

 

Za spolupracující organizace Květa Ležovičová

 

Přečteno: ×