23.10.2018 13:42

Dobrovolníci jsou cennými pomocníky při údržbě zahrady Vily Čerych

Pracovníci T-Mobile přijeli pomoci s pracemi.

Zahrada Vily Čerych je místem vybízejícím k relaxaci a odpočinku. Je přístupná celoročně v době provozu Vily Čerych. Aby pro vás byla i nadále příjemným prostředím, ve kterém můžete načerpat klid či inspiraci, či se zde zúčastnit jakékoliv akce, je nutné zahradu neustále upravovat, zvelebovat a uklízet.

Vzhledem k velikosti zahrady je její údržba velmi náročná. Právě proto si vážíme pomoci dobrovolníků, kteří se bez nároku na honorář podílí na pracích v zahradě Vily Čerych. Například v minulém týdnu jsme přivítali dobrovolníky z firmy T-mobile. Podíleli se na podzimních pracích na zahradě: hrabali listí, plely záhony, atd. Pomohli také při pracích v suterénu, například otloukali omítky, nebo obnažovali starou kanalizaci. Za jejich nadšení a snahu jim patří velký dík.

Pokud byste se i vy chtěli zapojit do prací a pomoci nám s obnovou, údržbou, či provozem Vily Čerych, budeme rádi. Nemusí se jednat pouze o pomoc na zahradě Vily Čerych, ale může jít i o pomoc při organizování akcí, administrativní práce při psaní žádosti o dotace, práci v regionálním informačním centru, a další. Více informací naleznete na webu ww.centrumrozvoje.eu.

V případě zájmu kontaktujte pana Kmoníčka, tel. +420 491 426 600, jiri.kmonicek@centrumrozvoje.eu. Termíny a časový rozsah pracovních činností záleží na osobní domluvě a jsou volně přizpůsobitelné.

Děkujeme za vaši pomoc. Bez vás by to nešlo!

Sabina Štelbaská

 

Centrum rozvoje Česká Skalice (CRČS), o.p.s., od roku 2003 provozuje vzdělávací středisko Vilu Čerych. Vilu i přilehlou zahradu za pomoci různých projektů i dobrovolnických aktivit postupně opravuje a zvelebuje a vytváří prostor pro setkávání, vzdělávání i odpočinek. Svou činností přispívá k rozvoji regionů našeho kraje, aktivizuje občanskou společnost, rozvíjí mezinárodní spolupráci, aktivně se podílí na ekologické výchově a osvětě a podporuje místní vzdělanost a kulturu. V roce 2014 se Centrum rozvoje transformovalo z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.

Přečteno: 138×