Pronájem mobiliáře

12.7.2012 10:12   Zprávy z Centra rozvoje Česká Skalice


Žádáme jednotlivé obce, spolky či svazky obcí, které mají mobiliář (lavice, stoly, stany, stánky, pódia apod.) a měly by zájem o jeho pronajmutí či zapůjčení sousedním obcím či spolkům, aby nám tyto informace sdělili na tuto adresu: Regionální informační centrum, Legionářská 33, 552 03 Česká Skalice nebo na e-mail infocentrum@ceskaskalice.cz. Tento seznam mobiliáře budeme postupně rozšiřovat.

 

MAS Krkonoše zapůjčuje 3 prodejní stánky – kontakt: pí Eva Trýznová, +420 608 050 063, tryznova@mas-krkonose.cz