Poradenství pro rozvoj venkova

12.4.2012 13:57   Zprávy z Centra rozvoje Česká Skalice


V rámci Programu obnovy venkova poskytujeme poradenství a konzultace především obcím, ale i dalším aktérům venkovského prostoru v Královéhradeckém kraji.  Konzultace jsou poskytovány osobně, telefonicky, případně e-mailem. Rozšířili jsme je i o možnost osobní návštěvy přímo u Vás na obecním úřadě. Můžete se na nás obrátit s těmito tématy – úprava veřejného prostranství, šetrný cestovní ruch, financování obnovy a rozvoje venkova, program LEADER, projektové řízení, životní prostředí a ekologie, ochrana památek, ochrana krajiny, strategické plánování a zapojování veřejnosti, rozvoj a činnost NNO na venkově. Vycházíme z bohatých zkušeností získaných vlastní činností i dlouhodobým poskytováním těchto poradenských služeb.