Historie

Vedení města Česká Skalice na základě výběrového řízení rozhodlo o novém provozovateli turistického informačního centra (TIC) v České Skalici. Od začátku roku 2008 se jím stalo občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice (CRČS), sídlící ve Vile Čerych - vzdělávacím středisku NROS. Sdružení bylo v roce 2014 transformováno na obecně prospěšnou společnost. Jejím posláním je podpora místní vzdělanosti a kultury, posílení rozvoje zdravých regionů Královéhradeckého kraje a prosazování principů trvale udržitelného života.

Organizace se od svého vzniku v roce 2003 dynamicky rozvíjí. Profesní zralost, zkušenosti a pracovní nasazení deseti zaměstnanců jsou zárukou kvality projektů, které společnost realizuje. Již v roce 2007 CRČS  úzce spolupracovalo s TIC Česká Skalice, které bylo v té době provozováno soukromou osobou. Jednou z aktivit byl pilotní projekt - provoz ekologické poradny pro širokou veřejnost. CRČS je přesvědčeno o tom, že informační centra mají poskytovat nejen komplexní informace o všech službách souvisejících s cestovním ruchem, místním a regionálním rozvojem, ale svou činnost mají zaměřovat i na služby pro místní obyvatele. TIC má mít charakter veřejné služby.  

Regionální informační centrum (RIC), tak sdružení nazvalo své nové účelové zařízení, které celoročně poskytuje škálu služeb pro širokou veřejnost. Je určeno nejen obyvatelům a návštěvníkům města Česká Skalice, ale v rámci rajonizace turistické oblasti Kladské pomezí slouží i okolnímu regionu, který zahrnuje dalších šestnáct  obcí. 

RIC je umístěno na hlavní třídě T. G. Masaryka ve středu města s bezbariérovým prostorem. Návštěvníci si zde mohou vybrat ze široké nabídky map, průvodců, suvenýrů, ale i letáčků zdarma. Dále máme ve své nabídce prodej regionálních knih a místních a originálních produktů. Poskytujeme turistické informace o České Skalici, širším okolí a celé turistické oblasti Kladské pomezí, dále informujeme o kulturních, společenských a sportovních akcí, o ubytovacích a stravovacích zařízeních, o autobusových a vlakových spojích, o místních firmách, o tipech na výlety a o možnostech sportovního a relaxačního vyžití ve volném čase. Dále nabízíme předprodej vstupenek na místní akce, ale i po celé České republice v 5 prodejních sítích, prodej zájezdů renomovaných cestovních kanceláří, internet pro veřejnost a služby na počítači, barevný a černobílý tisk a kopírování, faxování a laminování. Je zde i prostor pro uspořádávání tématických výstav na korkových panelech. Na stěně je umístěna LCD televize, na které běží pásmo fotografií nebo krátké spoty. Nechybí zde ani Ekoporadna se specializovanou knihovnou a internet pro veřejnost. 

Otvírací doba RIC je celoroční se sobotním dopoledním provozem (v období duben - prosinec). Činnost RIC je v souladu s koncepcí cestovního ruchu Královéhradeckého kraje (turistický region Východní Čechy) a Branky o. p. s. (turistické oblasti Kladské pomezí).

Jedním z nejvýznamnějších pilířů RIC jsou jeho zaměstnanci. Splňují odborné znalosti a osobnostní předpoklady (znalost práce na PC, znalost místního prostředí, rychlá orientace v komplexní databance cestovního ruchu, základní zeměpisná orientace, základní znalost prostředí cestovního ruchu a jazyková vybavenost – anglický, německý  a polský jazyk). Technické vybavení se skládá ze tří počítačů, které jsou trvale připojeny na rychlostní internet a mají síťové sdílení dat.  Kapacita operační paměti je dostatečná pro připojení tiskárny, vypalovací techniky a scaneru. Dále je k dispozici kopírka, čtečka, pevný a mobilní telefon, fax a laminovačka. Pro zákazníky jsou k dispozici dva počítače s rychlostním připojením - veřejný internet.    

Financování RIC je zabezpečováno z několika směrů. Informační střediska jsou veřejnou službou a proto je správné, že jedním z hlavních přispívatelů je město Česká Skalice. Další příjem je z vlastních aktivit RIC - zprostředkování služeb, drobný prodej, cestovní agentura, apod. Důležité je i získávání zakázek  a to např. od Královéhradeckého kraje nebo Branky o. p. s. (sběr jimi vyžádaných informací nebo jejich rozšiřování v rámci rajonu). Neposlední formou získávání financí je psaní grantů.

Úkolem RIC je zdarma poskytovat návštěvníkům všechny důležité informace, radou a doporučením jim maximálně pomoci při pobytu v našem městě, aby jejich pobyt byl příjemný, co nejdelší, pro město ekonomicky přínosný a aby se sem chtěli opakovaně vracet. Provozováním TIC budeme získávat přímou zpětnou vazbu v podobě přehledu o potřebách turistů i obyvatelů města, které můžeme uplatnit při další práci v rámci rozvoje celého regionu. Zároveň budeme sehrávat úlohu spojovacího článku v předávání informací nejen na vedení města, ale i do dalších institucí v regionu.