Zajímavé informace z ekologie

Zelený kruh - Odborová platforma ekologických NNO

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., se v lednu 2011 připojilo k Odborové platformě ekologických NNO, kterou zaštiťuje organizace Zelený kruh. Více informací  naleznete na www.zelenykruh.cz

 

Chovejme se v lese ohleduplně

Náš region oplývá přírodními krásami a podmínkami pro rekreaci a sportovní vyžití v přírodě. Nemalými finančními prostředky je podporována tvorba cyklotras a běžeckých tratí.

Chceme-li i nadále užívat krás přírody, musíme si uvědomit svou spoluzodpovědnost za jejich zachování - chovat se k přírodě tak, abychom ji nepoškozovali. Měli bychom si předně uvědomit, že se pohybujeme bezplatně po cizích pozemcích a v mnoha případech po pozemcích soukromých. Kdo z nás by byl rád, kdyby mu cizí lidé pobíhali po jeho zahrádce?

Mějme proto na paměti, kde jsme a podle toho se chovejme. Pohybujme se jen po vyznačených cestách. Příroda je domovem divoce žijící zvěře. Buďme k lesní zvěři ohleduplní a dopřejme jí klidu.

Lesní zvířata se lidí prostě bojí. V zimním období je obzvlášť problém v tom, že štvaná nebo vyrušená zvěř v mnoha případech uhyne na zápal plic, i když se majitelům psů může zdát, že se nic významného nestalo, když pes "jenom zvěř prohnal".

Rozhodně by se lidé neměli pohybovat v okolí krmelců, kde se zvěř nejvíce zdržuje. Má tam potravu a je pro ni ideální, když v její blízkosti i odpočívá. Na tyto skutečnosti pamatuje i naše legislativa zákonem o myslivosti č. 447/2001 Sb., podle kterého je m.j. zakázáno jakýmkoliv způsobem rušit zvěř a hlavně nechat volně pobíhat psy. Při prokázaném stržení srnčí zvěře hrozí náhrada škody přes 10 000 Kč za jeden kus a eventuelně další postihy.

Přeji všem ohleduplným návštěvníkům přírody radost a načerpání nových sil uprostřed naší krásné přírody.

Ing. Luboš Tyrner, myslivecký hospodář

Poradna Ekologického právního servisu (EPS) rozšířila své služby

Poradna EPS, která doposud poskytovala bezplatné poradenství v otázkách životního prostředí, nyní radí také v dalších právních oblastech.

Lidé se na ni mohou začít obracet v případech, kdy se domnívají, že správní orgán vykonává své pravomoci v rozporu se zákonem, a tím poškozuje jednotlivce či větší skupinu lidí.

Právníci Poradny jim, stejně jako tomu bylo doposud, pomohou zorientovat se v právní problematice případu a způsobech, jak mohou dále postupovat.

V jakých situacích se tedy nyní mohou občané na Poradnu EPS obrátit?

  • Když chtějí znát svá práva a možnosti, jak postupovat v situacích, kdy je ohroženo jejich životní prostředí.
  • Pokud mají podezření, že správní orgán zneužívá své postavení a chtějí se dozvědět, jak v takovém případě postupovat.
  • Chtějí-li vědět, jak se zachovat, když úřad dělá zbytečné obstrukce.
  • Chtějí-li efektivně uplatnit svá práva v rozhodování o otázkách, které se dotýkají kvality jejich života či životního prostředí.

Provozní doba:

Pondělí 13:00 - 18:00 hod.

Středa  09:30 - 13:30 hod.

Pátek   09:00 - 12:00 hod.

Mimo uvedené dny po domluvě

 

Kontakt:                                                                               

Ekologický právní servis

Dvořákova 13, 602 00 Brno

tel.: +420 545 575 229

fax: +420 542 213 373

e-mail: poradna@eps.cz

www.eps.cz