Jak podpořit činnost společnosti

Obecně prospěšná společnost Centrum rozvoje Česká Skalice, provozovatel vzdělávacího střediska Vila Čerych, kromě finančních příspěvků vítá i věcné dary, dále náměty na činnost a spolupráci, zájem o dobrovolnickou práci například při údržbě zahrady – viz Dobrovolnictví.

 

Pokud byste chtěli na činnost organizace přispět ve formě finančního daru, můžete využít naše číslo účtu u České spořitelny, a.s.: 1184216379/0800. Případným dárcům srdečně děkujeme. Na příspěvek Vám rádi vystavíme darovací smlouvu (viz. formulář (dokument MS Word)formulář 31.5 KB

 

Konkrétní návrh na využití finančních darů v aktuálním roce:

LED osvětlení ve vstupní hale Vily Čerych.....................................................25 000 Kč

Oprava kruhového schodiště před hlavním vchodem do Vily Čerych...........15 000 Kč

Úprava podlahy na ochozu v prvním patře....................................................20 000 Kč

Drobné vybavení interiéru (květináče, obrazy, lampičky…) ................libovolná částka

 

Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)

(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

 

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

 

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., je osvobozeno od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

 

Uvedené částky však nejsou limitující. Budeme rádi za jakoukoliv výši Vaší podpory. Drobné příspěvky dárců jsou pro nás také významnou pomocí a projevem podpory a ocenění naší práce. Staňte se dobrovolným dárcem, velice si vážíme každé poskytnuté finanční částky.  

 

Za podporu děkujeme všem kteří nás podpořili